Relacje inwestorskie

Ład korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW od 1 lipca 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez WASKO S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW od 1 stycznia 2016.