Czym jest WASKO BSS?

Wsparcie biznesu operatora telekomunikacyjnego

WASKO BSS to kompleksowa platforma zapewniająca wsparcie obszarów biznesowej działalności operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług. Zapewnia kompleksową kontrolę procesu przepływu danych od momentu ich zarejestrowania przez urządzenia sieciowe do rozliczenia w ramach procesów biznesowych.

Platforma zapewnia jednolity i efektywny interfejs dla warstwy systemów biznesowych operatora co umożliwia efektywna integrację oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury przy minimalnym zaangażowaniu służb operacyjnych.

Funkcjonalność platformy WASKO BSS

Precyzyjne zarządzanie danymi

Nowoczesna architektura systemu pozwala na elastyczne budowanie planów taryfowych oraz cenników usług dla bieżących oraz przyszłych potrzeb operatora. Zaawansowane mechanizmy definiowania scenariuszy procesów biznesowych gwarantują automatyzację zadań dostarczania usług w nowoczesnym środowisku hybrydowym składającym się z urządzeń fizycznych oraz serwerów wirtualnych.

Korzyści

Zarządzaj przedsiębiorstwem lepiej

Optymalizacja kosztów obsługi klienta lub partnera

Spełnienie wymogów Regulatora w zakresie raportowania

Prowadzenie elastycznej polityki marketingowej dzięki możliwości dynamicznej zmiany cen produktów

Zwiększenie zdolności pozyskiwania nowych klientów i ich sprawna obsługa

Automatyzacja procesu fakturowania klientów za usługi stałe oraz zmienne

Elastyczne narzędzie do modelowania i monitorowania procesów biznesowych operatora

Moduły systemu WASKO BSS

Jedna platforma, wiele możliwości

Prowadzi ewidencję oraz umożliwia zarządzanie relacjami z klientami oraz partnerami operatora. Wspomaga zarządzanie katalogiem produktów oraz cennikiem usług. W systemie jest przechowywana historia interakcji z klientem lub partnerem w zakresie historii kontaktu. System przechowuje historię zmian danych, historię zdarzeń oraz stanu umów i aneksów. CRM stanowi wsparcie w cyklu sprzedaży produktów klientowi końcowemu oraz wspomaga analizę popytu na nowe usługi. Elementem system CRM jest portal klienta, wspierający proces komunikacji z klientem. CRM posiada także moduł prowadzenia postępowań przetargowych.

Komponent rozliczeń uczestniczy w całym cyklu billingowym w zakresie: pozyskiwania danych rozliczeniowych (moduł mediacji), ich rekoncyliacji, negocjowania należności, naliczania opłat, fakturowania oraz kontroli rozliczeń. Moduł Bilingowy umożliwia współpracę z zewnętrznym systemem F-K klienta.

Zapewnia zarządzanie szablonami dokumentów oraz dokumentami tworzonymi i rejestrowanymi w trakcie działania procesów biznesowych. Repozytorium dokumentów posiada mechanizm indeksowania składowanych obiektów celem szybkiego dostępu po słowach kluczowych oraz ich atrybutach. Dokumenty są przechowywane w kontekście klienta oraz partnera.

Wspomaga obsługę zgłoszeń reklamacyjnych i technicznych. System jest zintegrowany z Portalem Partnerskim, na którym prezentowany jest stan bieżących i archiwalnych ticketów. W ramach każdego ticketu istnieje możliwość przeglądania historii zgłoszenia, której atrybutami są: osoba zgłaszająca, partner, urządzenia, statusy (zmiany), powiązane zgłoszenia oraz historia podjętych operacji. Moduł zapewnia możliwość definiowania parametrów SLA wg. kategorii oraz ważności zgłoszeń. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość generacji powiadomień mailowych oraz w formie wiadomości SMS. System współpracuje z systemami klasy Contact Center oraz Service Desk.

Portal przeznaczony do komunikacji z partnerem w zakresie obsługi procesów wymiany dokumentów, rozliczeń oraz zgłoszeń serwisowych. Portal Partnera udostępnia interfejs dla urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych.

Zapewnia obsługę raportów biznesowych. W skład rozwiązania wchodzi silnik bazy danych, pakiety ETL, kostki wielowymiarowe OLAP oraz silnik raportowy. Struktura bazy danych posiada wyodrębnione kontenery do przechowywania danych dla raportów operacyjnych. Wbudowana usługa raportowa zapewnia interfejs do kreowania szablonów raportów oraz silnik do wykonywania zapytań, formatowania raportów wynikowych oraz ich publikowania do procesów biznesowych i repozytoriów.

Silnik procesów biznesowych wraz z portalem zarządzania i obsługi procesów eFlow steruje przepływem pracy użytkowników w systemie. Portal daje możliwość weryfikacji stanu zaawansowania zadań użytkowników w ramach wszystkich procesów biznesowych operatora. Odpowiada za pośrednictwem interfejsu użytkownika za definiowanie, uruchamianie i nadzór nad procesami przepływu pracy. Opracowane w narzędziu projektowym silnika BPM procesy biznesowe są przechowywane w repozytorium wewnętrznym silnika i są uruchamiane jako instancje aplikacyjne serwera BPM.

Efektywne zarządzenia autoryzacją oraz uprawnieniami użytkowników w ramach całej platformy BSS. Moduł pozwala na łatwą integrację z już istniejącymi systemami np. domeną Active Directory.

Zapewnia efektywną wymianę danych pomiędzy komponentami platformy BSS oraz z systemami już istniejącymi w sieci operatora.

Dostępne wersje

Dedykowane rozwiązania dla branż

WASKO OSS

Wsparcie operacyjne operatora telekomunikacyjnego

NEDAPS

Automatyzacja zadań i procesów biznesowych

NEDAPS IDM

Zarządzanie polityką bezpieczeństwa i uprawnieniami pracowników

NEDAPS SEC

Zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy