Czym jest GAZ-KOLEKTOR?

Kolekcja danych z sieci gazowniczej

GAZ-KOLEKTOR jest kompleksową platformą informatyczną przeznaczoną dla operatorów sieci gazowniczych lub firm posiadających rozległą sieć gazowniczą z dużą ilość urządzeń pomiarowych gromadzących dane rozliczeniowe.

System GAZ-KOLEKTOR realizuje zadania z zakresu pobierania danych z różnorodnych źródeł (przeliczników, gazomierzy, chromatografów). Zapewnia łączność z urządzeniami oraz przetwarza i dystrybucje je do wielu systemów odbiorczych.

Jak działa GAZ-KOLEKTOR?

Centralna baza danych parametrów

System pełni rolę centralnej bazy parametrów ilościowych oraz jakościowych paliwa gazowego, stanowiąc źródło dla innych systemów informatycznych wykorzystywanych przez operatora.

GAZ-KOLEKTOR automatyzuje procesy pozyskiwania danych z wielu urządzeń równolegle, ujednolica je i weryfikuje ich poprawność formalną i merytoryczną. Na podstawie zgromadzonych danych pomiarowych, przygotowuje konfigurowalne agregaty, które służą do weryfikacji i rozliczenia usługi dostawy lub przesyły gazu.

Korzyści

Pełna automatyzacja

Standaryzacja metod przetwarzania danych i wyliczania agregatów

Skrócenie procesu rozliczenia usług przesyłu/dostaw

Podniesienie poziomu jakości danych

Zwiększenie szybkości weryfikacji danych

Funkcjonalność platformy GAZ-KOLEKTOR

Specyfika mechanizmów

GAZ-KOLEKTOR został wyposażony w mechanizmy wspierające użytkowników w zakresie kontroli jakości gromadzonych danych. System pozwala na definiowanie dowolnych kryteriów poprawności danych i prezentowania wyników ich kontroli sposób wizualny. Takie rozwiązanie pozwala na szybką i „masową” weryfikacje danych np. na potrzeby wyliczenia agregatów rozliczeniowych.

W przypadku nieciągłości danych pobieranych z urządzeń wynikających z np. awarii, system umożliwia uzupełnienie braków parametrami wygenerowanymi na podstawie danych archiwalnych. Wielkość przepływu gazu może być zadana przez użytkownika lub wyliczana przez system a charakterystyka przebiegu jest generowana na podstawie przebiegów historycznych.

Oprócz pozyskiwania danych z urządzeń fizycznych, GAZ-KOLEKTOR posiada także mechanizm definiowania urządzeń wirtualnych I układów pomiarowych. Definiowane w systemie urządzenia wirtualne i układy pomiarowe nie posiadają fizycznego odpowiednika w infrastrukturze pomiarowej, a dane pomiarowe dla takich urządzeń są wyliczane przez system w oparciu o dane z innych urządzeń pomiarowych, według formuł określonych przez administratora systemu. Urządzenie wirtualne I układ pomiarowy z punktu widzenia procesu przygotowania danych rozliczeniowych jest takim samym źródłem danych jak urządzenia fizyczne.

  • Mechanizm definiowania urządzeń wirtualnych

  • Automatyzacja procesów pozyskiwania danych

  • Automatyzacja przygotowania obowiązkowych publikacji o aktualnym przepływie i jakości przesyłanego gazu
  • Automatyzacja agregacji danych pomiarowych na potrzeby rozliczenia usług dostawy lub przesyłu gazu,
  • Jedno archiwum danych pomiarowych w skali całego przedsiębiorstwa np. na potrzeby analizy reklamacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy