Czym jest System Ochrony Perymetrycznej?

Skuteczna ochrona terenu lub obiektów przed zagrożeniami

System Ochrony Perymetrycznej jest przeznaczony do zabezpieczenia przed nieuprawnionymi wtargnięciami na teren zakładów przemysłowych, stref wyłączonych z ruchu cywilnego (lotnisk, ujęć wody pitnej, zakładów obrotu materiałami niebezpiecznymi, obiektów militarnych), a także granic i stadionów. Głównym zadaniem systemu ochrony perymetrycznej jest przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom, których skutkiem mogą być straty materialne, poszkodowanie osób czy zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu lub obiektu.

Jak działa System Ochrony Perymetrycznej?

Dbamy o poziom bezpieczeństwa
Twojej firmy

Systemy ochrony perymetrycznej projektowane i wdrażane przez WASKO są zbudowane z modułów, których odpowiedni dobór jest efektem analizy funkcjonalnej i finansowej. Analiza ta uwzględnia duże zróżnicowanie chronionych obiektów. Zarówno pod względem technologicznym (sposób funkcjonowania, obszar funkcjonowania, ochrona fizyczna itp.), jak również pod względem organizacyjnym (obowiązujące normy oraz standardy bezpieczeństwa). Katalog możliwych zagrożeń dla takich obiektów zawiera wiele kategorii, zarówno bezpośrednio zależnych od działań człowieka (terroryzm, akty wandalizmu, celowe uszkodzenia), jak również będących następstwem katastrof naturalnych i ekstremalnych warunków pogodowych.

Korzyści

Najwyższy standard bezpieczeństwa

Wczesna identyfikacja zagrożeń

Obniżenie kosztów funkcjonowania firm bądź instytucji

Obniżenie kosztów ubezpieczeń majątku

Zmniejszenie strat spowodowanych następstwem wtargnięć, włamań itp.

Scentralizowanie zarządzania bezpieczeństwem zakładowym

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia

Elementy Systemu Ochrony Perymetrycznej

Jeden cel, wiele możliwości

Nasi inżynierowie realizowali projekty, których celem była poprawa bezpieczeństwa obiektów zarówno w instytucjach publicznych, jak i w zakładach prywatnych.

Posiadamy własne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa – platforma integracyjna OpenEye SCADA, system kontroli dostępu OpenEye Centrum, a także integrujemy komponenty dostawców zewnętrznych (telewizja przemysłowa, systemy włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, systemy ochrony obwodowej, systemy akredytacyjne, radary, systemy termowizyjne itp.). W zakresie zabezpieczenia mienia i osób oferujemy systemy kontroli ruchu osobowego, które zostały wdrożone w wielu zakładach i instytucjach. Systemy te umożliwiają identyfikację osób, ograniczając dostęp do wybranych pomieszczeń lub stref oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie danego obiektu. Urządzenia dostępowe uniemożliwiają wejście na teren obiektu osobom niepowołanym, pozwalają natomiast kontrolować ruch osób uprawnionych w strefach chronionych poprzez ich identyfikację oraz rejestrację.

Elementami Systemu Ochrony  Perymetycznej są:

  • Tablica synoptyczna

  • Radar perymetryczny

  • System ochrony obwodowej (kabel sensoryczny)

  • CCTV, Termowizja

  • Ochrona antywłamaniowa oraz przeciwpożarowa

  • Kontrola dostępu

Rozwiązania

Przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom

Dodatkowo rejestrowane są przejścia przez punkty kontrolne, umożliwiające monitorowanie aktualnej sytuacji oraz generowanie szczegółowych raportów dotyczących wybranych lub wszystkich zdarzeń. Dzięki systemom kontroli ruchu osobowego wdrożonym przez nas jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa dla tysięcy uczestników imprez na wielu stadionach w kraju, a także w zakładach pracy i instytucjach rządowych. Nasze systemy były wykorzystywane także podczas Polskiej Prezydencji w UE.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy