Czym jest Symulator tunelu?

Odwzorowanie w technologii
trójwymiarowej

Symulator tunelu to nasze autorskie narzędzie, które zostało opracowane w celu wirtualnego odtworzenia rzeczywistego tunelu w technologii trójwymiarowej. Rozwiązanie pozwala symulować zdarzenia i ich konsekwencje, które mogą zaistnieć w prawdziwym tunelu. Oprogramowanie uruchamiane jest w przeglądarce internetowej i posiada wygodny interfejs graficzny.

Jak działa Symulator tunelu?

Generowanie możliwych sytuacji

Nasze rozwiązanie odwzoruje warunki, które panują w tunelu oraz urządzenia, które rzeczywiście mogą się tam znaleźć. Posiada możliwość równoczesnego symulowania obrazu z kamer, informacji, które są wyświetlane na znakach zmiennej treści oraz symulowania sterowania sygnalizatorami, pętlami indukcyjnymi, wentylacją i zasilaniem.

Dodatkowo może odtworzyć inne obiekty, które w tym czasie mogą znaleźć się na jezdni. W tym rowerzystów czy inne pojazdy, które mogą generować incydenty typu pożar, zadymienie, zatrzymanie, jazda pod prąd.

Korzyści

W czym pomaga symulator tunelów?

Optymalizacja wdrożonych procedur reakcji na zdarzenia w tunelu

Obniżenie kosztów testów procedur przed ich wdrożeniem w tunelu

Skrócenie czasu testowania procedur przed ich wdrożeniem

Funkcjonalność systemu

Testowanie i weryfikacja procedur w wirtualnym środowisku

  • Zapewnienie wirtualnego środowiska testowego dla procedur wdrażanych w tunelach
  • Możliwość weryfikacji poprawności procedur wdrażanych w tunelach
  • Graficzna prezentacja skutków uruchomionych procedur i zdarzeń występujących w tunelach
  • Uzyskanie precyzyjnej informacji o reakcji na modyfikację procedur wdrożonych w tunelu

  • Przyjazny dla użytkownika interfejs

Nasze specjalności

Szeroki zakres rozwiązań

Symulator posiada własne narzędzie do wprowadzania i zmiany parametrów symulacji, niezależne od Systemu Zarządzania Tunelem (SZT) typu SCADA. Symulacja może zostać wywołana automatycznie, zarówno od strony oprogramowania użytkownika, jak i od strony Systemu Zarządzania Tunelem.

Symulator 3D tworzy symulację poprzez uruchomienie odpowiednich skryptów lub za pomocą ręcznego wywołania pojedynczego zdarzenia np. pożaru pojazdu w tunelu. Natomiast symulacja tworzona od strony Systemu Zarządzania Tunelem (SZT) odbywa się poprzez uruchomienie procedury przez operatora. Procedura ta ma taki sam wpływ na reakcję urządzeń w tunelu.

  • Obserwacje zaistniałych zdarzeń

  • Symulacja dowolnych obiektów

  • Sprawdzenie poprawności protokołów komunikacyjnych

  • Weryfikacja działania Systemu Zarządzania Tunelem

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy