Czym są Inteligentne Systemy Transportowe ITS?

Zarządzanie transportem drogowym i ruchem publicznym

Inteligentne systemy transportowe (ITS – Intelligent Transport Systems) wspomagają proces zarządzania transportem drogowym, wraz z infrastrukturą drogową, pojazdami i ich użytkownikami, w dużych aglomeracjach i poza nimi.

Systemy ITS integrują technologie, urządzenia – są zbiorem podsystemów, które zbierają dane, analizują je i przetwarzają, dzięki czemu możliwe jest np. lepsze regulowanie i optymalizowanie ruchu samochodów czy komunikacji publicznej.

Korzyści

Efektywne wykorzystanie sieci transportowej

Poprawa płynności ruchu drogowego

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przyspieszenie transportu publicznego

Optymalizacja kosztów zarządzania taborem drogowym

Efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury drogowej i transportowej

Planowanie i rozwój infrastruktury transportowej

Funkcjonalność systemu

Więcej funkcji, dzięki modułowej budowie

Inteligentne systemy transportowe ITS można kształtować zgodnie z potrzebami: zwiększenia przepustowości danego odcinka drogowego w ramach już istniejącej infrastruktury, rozładowywania korków, usprawnienia ruchu komunikacji publicznej lub ochronie infrastruktury drogowej przed ruchem ciężkim i pojazdami przeładowanymi. Modułowa budowa ITS pozwala na dostosowanie funkcjonalności.

Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów oraz wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, kompleksowo projektujemy i wdrażamy systemy ITS zawierające m.in.:

Opiera się na centralnym zarządzaniu pracą sygnalizacji świetlnej w celu uzyskania płynności ruchu podczas zmieniających się warunków w godzinach szczytu i poza nimi. 
System umożliwia nadawanie priorytetu pojazdom transportu publicznego. 

System naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne.

Odpowiada za gromadzenie danych o dostępnej infrastrukturze transportowej. Stanowi wsparcie dla dyspozytorów w zarządzaniu użytkowanym taborem (tramwajami, autobusami itp.), aby wszelkie awarie lub zdarzenia drogowe miały jak najmniejszy wpływ na jakość świadczonych usług.

Dynamiczna informacja pasażerska funkcjonuje w oparciu o wyświetlanie rozkładowego i prognozowanego czasu przyjazdu autobusów i tramwajów na elektronicznych tablicach zmiennej treści.

Odpowiada za przekazywanie informacji o wszystkich awariach kluczowych urządzeń zainstalowanych na obszarze funkcjonowania całego systemu. Po wykryciu awarii aplikacja przesyła powiadomienie do odpowiednich służb technicznych, odpowiedzialnych za przywrócenie sprawności. Operator systemu na mapie miasta może określić dokładną lokalizację uszkodzonego urządzenia. 
Monitoring przejazdu na czerwonym świetle pozwala na wykrycie wykroczeń dokonywanych przez kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego na skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją świetlną. System przygotowuje materiał dowodowy (zdjęcia i film), który umożliwia wszczęcie procedury mandatowej.

Monitoring skrzyżowań i detekcji zdarzeń drogowych oparty jest na kamerach cyfrowych instalowanych w obrębie węzłów komunikacyjnych. Kamery umożliwiają operatorom pracującym w Centrum Zarządzania Ruchem obserwację potoków pojazdów oraz analizę zmienności natężenia ruchu drogowego w sposób wizualny. 

Dzięki analizie dostępności miejsc uczestnicy ruchu drogowego mogą wybierać parkingi, które oferują wolne miejsca. Informacje te wyświetlane są na tablicach informacji parkingowej. 
Tworzenie analiz i raportów na potrzeby bieżącego zarządzania ruchem oraz rozwoju infrastruktury transportowej. 

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy