WASKO Spółka Akcyjna

Adres: Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Email: wasko@wasko.pl

Telefon: +48 32 33 25 500

Fax: +48 32 33 25 505

Relacje inwestorskie: inwestor@wasko.pl

Infolinia serwisowa

Email: serwis@wasko.pl

Telefon:
+48 32 757 4444
+48 32 33 25 500

Dane identyfikacyjne

NIP: 954-23-11-706
REGON: 276703584
KRS: 0000026949

Inspektor Ochrony Danych

Grzegorz Skipioł

Email: iod@wasko.pl

Telefon: +48 32 33 28 321

Formularz kontaktowy