Czym jest Magazyn Energii?

Efektywne
zarządzanie energią

Magazyny energii to zaawansowane systemy umożliwiające transformację energii elektrycznej w magazynowalną formę, by móc ją wykorzystać w momencie wzmożonego zapotrzebowania. Mechanizm ten pozwala na bardziej efektywną i elastyczną gospodarkę energetyczną.

Magazyny energii, funkcjonują jako bufor. Zapewniają równowagę między produkcją, a konsumpcją energii, dzięki czemu mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania lokalnych źródeł wytwórczych oraz poprawy niezawodności systemów energetycznych.

Inteligentne systemy zarządzania pracą instalacji magazynowania energii pozwalają na prowadzenie efektywnej polityki kosztowej, dzięki czemu w istotny sposób skracają czas zwrotu z inwestycji.

Współpraca z instalacjami OZE (odnawialne źródła energii)

Stabilizacja zasilania i  zasilanie w razie awarii

Zarządzanie energią elektryczną w strefach taryfowych

Kompensacja mocy biernej

Odnawialne źródła energii

Integracja OZE

Integracja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) to proces włączania energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, hydroenergetyczna, geotermalna czy biomasa, do istniejącego systemu energetycznego.

Celem integracji OZE jest zwiększenie udziału zrównoważonej i ekologicznej energii w ogólnym bilansie energetycznym, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

Oferowane przez WASKO magazyny energii znajdują zastosowanie, zarówno w przypadku samodzielnych instalacji OZE (farm PV, wiatrowych), zorientowanych na wprowadzanie całości wyprodukowanej energii do sieci, jak również w przypadku instalacji wspomagających funkcjonowanie wewnętrznych sieci energetycznych firm i zakładów produkcyjnych.

W każdym z tych przypadku usługa wdrożeniowa obejmuje pełną integrację z infrastrukturą energetyczną obiektu.

Korzyści

Optymalne wykorzystanie energii

Zapewnienie stabilności sieci energetycznej

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

Ochrona przed przerwami bądź awariami

Zmiejszenie śladu węglowego

Redukcja kosztów operacyjnych i zakupu energii

Integracja OZE

Przemysłowy magazyn energii

Parametry techniczne

 • Moc znamionowa: od 100 kW; z możliwością rozbudowy co 100 kW
 • Pojemność baterii: od 150 kWh; z możliwością rozbudowy co 115 kWh lub 150 kWh
 • Technologia baterii: LFP
 • System zarządzania baterią: trzypoziomowy BMS z aktywną korekcją
 • Napięcie wejściowe: 3×400 VAC +/- 10%
 • Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 Hz +/- 5%
 • Czas reakcji na zmianę obciążenia: 200 µs
 • Filtracja wyższych harmonicznych: do 50-tej harmonicznej
 • Kompensacja mocy biernej: indukcja i pojemnościowa
 • Symetryzacja obciążenia faz: tak
 • Sprawność: > 94%

Strefa bateryjna

 • Technologia: LFP
 • Ochrona modułów
 • Trzypoziomowy BMS
 • Panel operatorski umożliwiający podgląd i konfigurację podstawowych parametrów.
 • Liczba cykli > 4000 cykli Pojemność: 115 lub 150 kWh

Każda instalacja magazynu energii jest lokowana w dedykowanym kontenerze oraz obejmuje uruchomienie:

 • Systemu klimatyzacji
 • Systemu ochrony przeciwpożarowej
 • Modułu zarządzania energią

Magazyn energii dla farm fotowoltaicznych

Rozwiązanie kompletne

WASKO posiada w swojej ofercie nie tylko magazyny energii dla farm fotowoltaicznych, ale również System nadzoru farmami fotowoltaicznymi OpenEye SCADA.

Nasz system SCADA dla fotowoltaiki pobiera, przetwarza i przechowuje informacje ze wszystkich kluczowych komponentów farmy fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym. Dane pozyskiwane są z maksymalną częstotliwością i precyzją. Dzięki czemu można w skuteczny sposób zapobiegać awariom i stratom finansowym.

Dostępne wersje

Dedykowane rozwiązania OpenEye SCADA

OpenEye SCADA

Zarządzanie instalacjami przemysłowymi

OpenEye SCADA

Zarządzanie instalacjami przemysłowymi

OpenEye HelpDesk

Automatyzacja zgłoszeń i spraw

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy