Czym jest NEDAPS SEC?

Kontrola dostępu
i ochrona zasobów informatycznych

NEDAPS SEC to narzędzie do kompleksowego zarządzania środowiskami wirtualnymi. Głównymi zadaniami systemu są: inwentaryzacja zasobów, automatyzacja cyklicznych zadań administracyjnych oraz weryfikacja bezpieczeństwa środowisk sieciowo-sprzętowych.

Narzędzie przydatne jest dla firm, które chcą posiadać pełną wiedzę o swoim środowisku IT, świadomie nim zarządzać, a także zadbać o jego bezpieczeństwo.

Zarządzanie skanami luk bezpieczeństwa i podatnościami

Generowanie gotowej propozycji naprawy danej luki bezpieczeństwa

Czytelna wizualizacja danych, oraz możliwość tworzenia raportów

Cykliczne skany bezpieczeństwa zgodnie ze standardami między innymi CVE i CVSS

Możliwość rozbudowy o procesy specyficzne dla danego modelu biznesowego

Integracja z oficjalnymi bazami luk bezpieczeństwa i posiada aktualne dane na temat zagrożeń

Sposób działania NEDAPS SEC

Centralne repozytorium wiedzy
o środowisku i jego stanie

Platforma dostarcza kompletne i rzetelne dane. Pełni rolę centralnego repozytorium wiedzy o środowisku i jego stanie, które standaryzuje wszystkie niezbędne informacje i gromadzi je w jednym miejscu. Zastosowane mechanizmy sprawdzające sprawiają, że przechowywane informacje są kompletne i spójne z innymi systemami organizacji.

Korzyści

Wsparcie dla Twojej firmy

Centralne miejsce informacji o całym środowisku IT

Łatwa automatyzacja zadań i procesów utrzymaniowych

Pełna ochrona przez wykrywanymi podatnościami

Wyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury IT

Zwiększenie efektywności, eliminując pomyłki

Zapewnienie spójności danych

Zastosowanie systemu

Pełna wiedza o swoim środowisku IT

System umożliwia automatyzację procesu inwentaryzacji zasobów IT. Zaimplementowane funkcjonalności pozwalają na budowę bazy danych z informacjami o posiadanych urządzeniach sprzętowych bądź wirtualnych oraz o wykorzystywanych systemach informatycznych. Dane inwentaryzacyjne obejmują nie tylko informacje o fizycznych parametrach urządzenia, ale mogą też zawierać informacje o osobach odpowiedzialnych za zasób oraz relacjach pomiędzy urządzeniami i systemami, a realizowanymi przez nie celami biznesowymi. Przechowywane przez NEDAPS SEC informacje pozwalają na ciągłe monitorowanie stanu wykorzystania zasobów.
NEDAPS SEC pozwala na zautomatyzowanie standardowych zadań i procedur realizowanych w środowisku pracy, takich jak zakładanie kont użytkowników w systemach informatycznych (domena, poczta, obieg dokumentów, system księgowy, itp.), dbanie o odpowiednie uprawnienie do systemów, zarządzania procedurą tworzenia kopii zapasowych i wiele innych. 
System umożliwia cykliczne weryfikowanie stanu aktualności stosowanych zabezpieczeń środowiska IT poprzez uruchamianie zewnętrznych programów i platform weryfikujących podatności na zagrożenia internetowe, tzw. luki bezpieczeństwa. W tym celu administrator może uruchomić z poziomu NEDAPS SEC skaner podatności na ataki, który może być dowolnym oprogramowaniem tego typu dostępnym na rynku. System automatyzuje wykorzystanie skanera podatności oraz analizując efekty jego działania może wyzwalać inne działania, takie jak automatyczne raportowanie zagrożeń, aktualizacje oprogramowania, rekonfiguracje urządzeń czy inne czynności naprawcze.

Funkcjonalność platformy NEDAPS

Proste zarządzanie

Konfigurowalność

Łatwe odwzorowanie logiki biznesowej, konfiguracji oraz operacji realizowanych przez klienta

Bezagentowość

Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
na urządzeniach i systemach,
z którymi NEDAPS współpracuje

Harmonogramowanie

Wykonywanie zadań jednorazowo
o określonej porze, cyklicznie według harmonogramu lub na skutek określonego zdarzenia

Piaskownica

Przygotowane algorytmy mogą być przetestowane we wbudowanym symulatorze działania.

Bezpieczeństwo

Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami dostępów
użytkowników

Tryb wsadowy

Możliwość hurtowego (masowego) wykonywania zadań

Kompatybilność

Zgodność ze standardami oraz interfejsami integracyjnymi

Inwentoryka

Własna podręczna baza danych inwentorycznych

Przeznaczenie systemu NEDAPS

Platforma automatyzująca w Twojej firmie

NEDAPS sprawdzi się w dowolnej firmie, która posiada rozległą infrastrukturę złożoną z różnorodnych urządzeń oraz systemów wielu producentów, wymagającą częstych modyfikacji związanych z usługami świadczonymi dla klientów zewnętrznych i tych realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa.

NEDAPS można wprowadzić przy biznesowych procesach związanych z wdrożeniem innowacji, których wprowadzenie wpłynie na rozwój organizacji. Z powodzeniem sprawdzi się również przy operacyjnych procesach biznesowych, związanych z bieżącą działalnością firmy oraz procesach posprzedażowych, obejmujących obsługę świadczonych usług.

 • Skrócenie czasu wprowadzania nowych usług (ang. Time To Market)
 • Optymalizacja wymiany informacji między różnymi systemami, platformami i urządzeniami
 • Obsługa plików wsadowych i weryfikacja poprawności
 • Organizowanie procesów w pakiety usług, w celu łatwiejszego zarządzania
 • Jednolita baza danych obiektów (produktów, usług, sprzętu) z dokładnym opisem
 • Automatyzacja rutynowych czynności administracyjnych i konfiguracyjnych
 • Synchronizacja danych z różnych systemów
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych i monitoring postępu prac
 • Zarządzanie procesami bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • Zarządzanie systemami IT, zasobami sieci, aplikacjami
 • Automatyzacja procesów dostarczania usług (provisioning)
 • Harmonogramowanie zadań w wbudowanym kalendarzu
 • Optymalizacja kosztów inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX)
 • Rekomendowane działania przy wsparciu decyzji w czasie rzeczywistym
 • Wzbogacenie profili klientów poprzez agregowanie informacji z otwartych źródeł
 • Kompleksowe, wieloetapowe, wieloorganizacyjne zarządzanie kampanią z zaawansowanymi możliwościami kolejkowania, trasowania i eskalacji
 • Mechanizmy komunikacji i powiadamiania użytkownika
 • Automatyzacja centrum obsługi klienta i procesów sprzedaży usług

Dostępne wersje

Inne zastosowania systemu NEDAPS

NEDAPS TELCO oferta WASKO

NEDAPS TELCO

Orkiestracja środowiska
telekomunikacyjnego

NEDAPS IDM

Zarządzanie polityką bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

NEDAPS

Automatyzacja procesów biznesowych i produkcyjnych

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy