Czym jest OpenEye HelpDesk?

Automatyzacja
zgłoszeń i spraw

OpenEye HelpDesk pomaga lepiej zarządzać zgłoszeniami związanymi z pomocą techniczną oraz serwisem. System HelpDesk sprawdza się w firmach niezależnie od profilu działalności, które obsługują krótkotrwałe zgłoszenia lub sprawy typu reklamacje, awarie, błędy, zadania. Jego zastosowanie usprawnia funkcjonowanie działów serwisowych i pracę konsultantów, czyniąc proces obsługi zgłoszeń skuteczniejszym i szybszym.

Jak działa OpenEye HelpDesk?

Obsługa wielu procesów dla wielu organizacji, na jednej platformie

Działanie systemu HelpDesk polega na kontrolowaniu procedury obsługi zgłoszeń oraz poprawności wykonywania usług zgodnie z podpisanymi umowami SLA (ang. Service Level Agreement). Kontrola terminowego wykonania zadań przez system zapobiega konsekwencjom nieprawidłowego funkcjonowania działów customer care, helpdesk.

Wdrożenie OpenEye HelpDesk może zostać zrealizowane jako moduł systemu OpenEye SCADA lub jako niezależna aplikacja.

Korzyści

Najwyższy standard bezpieczeństwa

Skuteczniejsze realizowanie zgłoszeń i eliminacja powtarzających się

Przyspieszanie procesów obsługi zgłoszeń

Wzrost efektywności

Wyższa jakość pracy i świadczonych usług

Optymalizacja kosztów funkcjonowania działów wsparcia

Usprawnianie komunikacji wewnątrz organizacji

Ustandaryzowanie procedur obsługiwania zgłoszeń

Elementy systemu OpenEye HelpDesk

Jeden cel, wiele możliwości

OpenEye Helpdesk wspiera wszystkie obszary obsługi zgłoszeń. Od rejestracji zgłoszeń, przez bieżące monitorowanie i modyfikowanie statusów, szczegółową historię zgłoszeń, generowanie statystyk według zadanych parametrów, po wymianę uwag dotyczących rozwiązania problemu.

Wśród funkcjonalności naszego systemu można wyróżnić tworzenie ścieżek eskalacyjnych dla obsługującego i zamawiającego, dzięki czemu sytuacja danego zgłoszenia i dalsze etapy jej obsługi są całkowicie przejrzyste. Istotna jest również pełna ewidencja zgłoszeń oraz wszystkich działań związanych z ich obsługą.

Ponadto OpenEye HelpDesk to możliwość elastycznego sposobu obsługi zgłoszeń, a cały proces jest zgodny z modelem ITIL. System cechuje się przejrzystym i intuicyjnym interfejsem użytkownika z możliwością wyboru listy wyświetlanych kolumn oraz zaawansowanymi opcjami filtrowania. Pełne zarządzanie środowiskiem jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Funkcje OpenEye HelpDesk:

 • Rejestracja i kategoryzowanie incydentów
 • Zarządzanie zgłoszeniami od użytkowników
 • Ustalanie priorytetów
 • Budowanie scenariuszy zależności
 • Zdalna pomoc
 • Obsługa kontraktów na utrzymania
 • Wsparcie dla grup obsługi zgłoszeń, definiowanie parametrów SLA dla obsługi zgłoszeń
 • Definiowanie mapy obsługi zgłoszeń
 • Definiowanie progów eskalacji
 • Definiowanie powiadomień
 • Lista i historia zgłoszeń
 • Statystki i raporty

 • Kontrola uprawnień i dostępu do danych
 • Powiadomienia i ścieżki eskalacyjne

Dostępne wersje

Dedykowane rozwiązania OpenEye SCADA

OpenEye SCADA dla fotowoltaiki

Łatwe zarządzanie farmą fotowoltaiczną

OpenEye SCADA

Zarządzanie instalacjami przemysłowymi

OpenEye eADMIN

Kompleksowe nadzorowanie infrastruktury IT

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy