Czym jest Trenażer operatorów tunelu?

Doskonalenie umiejętności reagowania

Trenażer operatorów tunelu to narzędzie do szkolenia osób zarządzających ruchem drogowym (operatorów) w tunelach.

System jest wiernym odwzorowaniem środowiska tunelowego. Umożliwia tworzenie scenariuszy testowych odwzorowujących sytuacje zagrożenia.

Zadaniem Trenażera jest zasymulowanie przebiegu niebezpiecznych sytuacji w celu nabycia lub podniesienia odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności podejmowania decyzji u operatów tunelów, najbardziej optymalnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Trenażer operatorów tunelu

Charakterystyka rozwiązania Trenażer operatorów tunelu

Scenariusze testowe i symulowanie sytuacji zagrożenia

Trenażer z symulatorem tunelu jest narzędziem wszechstronnym i pomocnym w szkoleniu, okresowym uzupełnianiu wiedzy oraz jej sprawdzaniu.

Trenażer operatorów tunelu wykorzystuje w swoim działaniu oprogramowanie Symulator tunelu, który jest wirtualnym odzwierciedleniem rzeczywistego tunelu w technologii trójwymiarowej. Dzięki temu rozwiązaniu operatorzy sprawdzają lub zwiększają umiejętność szybkiego reagowania we wszystkich sytuacjach na drodze (korki, awarie, zdarzenia pogodowe itd.) lub w przypadku nietypowych zdarzeń (pożar, zgubione przedmioty itd.). System weryfikuje prawidłowość sekwencji podjętych działań oraz przeprowadza pomiar czasu potrzebnego do ich podjęcia.

Korzyści

Odpowiednia reakcja w sytuacji zagrożenia

Wirtualne środowisko szkoleniowe

Optymalizacja kosztów szkoleń operatorów

Weryfikacji umiejętności personelu wraz z raportami z testów

Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa w tunelu

Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia

Funkcjonalność rozwiązania Trenażer operatorów tunelu

Narzędzie do szkolenia osób zarządzających ruchem drogowym

 • Rzeczywiste odzwierciedlenie środowiska tunelowego w technologii 2D i 3D
 • Wirtualne środowisko szkoleniowe

 • Tworzenie dowolnych scenariuszy

 • Badanie właściwej sekwencji podjętych działań

 • Raporty, ocena końcowa

 • Symulowanie awarii urządzeń
 • Symulowanie zachowania pojazdów

 • Symulowanie sterownia pracą urządzeń (m.in. znaki zmiennej treści, sygnalizatory, kamery, zapory drogowe, wentylatory)
 • Symulowanie zdarzeń (np. pożar, zatrzymany pojazd, jazda pod prąd)
 • Badanie reakcji operatów na pojawiające się zdarzenia i sytuacje w tunelu
 • Współpraca ze sterownikiem PLC oraz Systemem Zarządzania Tunelem (SZT)

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy