Systemy detekcji gazu i pożaru

Ochrona najbardziej wymagających instalacji przemysłowych

Ochrona instalacji przemysłowych – specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu systemów ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej do zabezpieczenia instalacji przemysłowych wymagających najwyższych poziomów bezpieczeństwa SIL2. Co oznacza, że ryzyko przewidzianych zagrożeń zostało zmniejszone przynajmniej 100-krotnie w stosunku do instalacji standardowej (wartości te zostały zapisane w polskiej normie PN-EN 61508).

Nasz system do ochrony instalacji przemysłowych znajduje zastosowanie w zakładach chemicznych, petrochemicznych oraz tłoczniach gazu. Dodatkowo w tych przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których pojawiają się substancje łatwopalne i powstaje realne zagrożenie wybuchem.

Zapewniamy bezpieczeństwo

Alarmowanie o zagrożeniu

Celem naszych projektów z zakresu ochrony instalacji przemysłowych jest osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektu przemysłowego, zgodnie z poziomami SIL2. Najważniejszym zadaniem stawianym naszym systemom jest wykrywanie pożaru we wstępnej fazie powstawania zagrożenia oraz zapobieganie wybuchom gazu.

Efektem ubocznym jest zmniejszenie ilości fałszywych alarmów, a w rezultacie obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Pracujemy na certyfikowanych przez CNBOP systemach AUTRONICA oraz DET-TRONICS. Nasi inżynierowie mają uprawnienia do pracy w warunkach gazoniebezpiecznych. Legitymują się certyfikatami potwierdzających ich wysokie kompetencje, dzięki czemu WASKO ma status autoryzowanego partnera firmy AUTRONICA.

Korzyści

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązanie?

Obniżenie kosztów ubezpieczenia instalacji

Ograniczenie ryzyka strat ludzkich i materialnych wynikających z awarii

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji przemysłowych

Zabezpieczenie instalacji podwyższonego ryzyka (rafinerie, kopalnie gazu, tłocznie, zakłady chemiczne itp.)

Charakterystyka Systemu detekcji gazu i pożaru

Działanie

W przypadku, gdy na terenie zakładu dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia, takiego jak wyciek gazu, pożar czy zadymienie, system detekcji gazu i pożaru uruchamia sygnalizatory optyczne i akustyczne. Przekazuje informacje o lokalizacji i typie alarmu na ekrany synoptyczne, a odpowiednie sygnały przekazywane są do zewnętrznych systemów bezpieczeństwa. W razie potrzeby następuje uruchomienie automatycznych procedur wprowadzających urządzenia w stan bezpieczny. W różnych zakładach realizowane są różne algorytmy awaryjne opracowane przez technologów, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób i urządzeń.

  • Monitoring obiektu

  • Wykrycie zagrożenia

  • Szybkie powiadomienie o niebezpieczeństwie

  • Wysokie bezpieczeństwo

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy