Czym jest OpenEye SCADA?

Pełna kontrola procesów

OpenEye to system informatyczny klasy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) monitorujący przebieg procesów technologicznych lub produkcyjnych i analizujący ich przebieg.

OpenEye rozszerza postrzeganie systemu SCADA, aplikując do klasy rozwiązań „parasolowych”. Integruje wszystkie typy instalacji: budynkowe – w ramach BMS, mediów technicznych (szpitale), sieciowe (TCP/IP), a także systemy zarzadzania oraz infrastrukturę IT (urządzenia sieciowe, serwerowe i macierzowe).

Wszystko w jednym systemie

Elastyczne zarządzanie obiektami

Automatyzacja

Obsługa skryptów Python

Praca na urządzeniach mobilnych

Usprawnienie czynności operacyjnych

Jak działa OpenEye SCADA?

Przetwarzanie skomplikowanej informacji technicznej

Kluczowym zadaniem systemu SCADA jest komunikacja z urządzeniami. W przypadku OpenEye odbywa się ona za pomocą dedykowanych agentów zapewniających skuteczne pozyskiwanie zmiennych i sterowanie urządzeniami. Agent posiada rozbudowany zbiór translatorów i konektorów (plugins) zapewniających obsługę wszystkich obsługiwanych protokołów komunikacyjnych, np. OPC, SNMP, ModBus, GasModem, EtherNetIP, ICMP, REST, SQL, MQTT oraz wiele innych specyficznych dla poszczególnych grup urządzeń lub systemów zewnętrznych.

Funkcjonalność systemu OpenEye SCADA

Zaawansowane możliwości systemu

Główne funkcje OpenEye SCADA obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.

System posiada możliwość definiowania akcji automatycznych, które są wyzwalane stanem monitorowanego obiektu lub systemu. W ramach akcji automatycznych możliwe jest sterowanie urządzeniami oraz wywołanie interakcji z systemami zewnętrznymi, co otwiera przed użytkownikiem systemu ogromne możliwości integracyjne.

Nasze rozwiązanie charakteryzuje się rozbudowanymi mechanizmami tworzenia zmiennych obliczeniowych, w tym szablonowych zmiennych obliczeniowych. Zmienne tego typu można wykorzystać do wyliczania współczynników efektywności – KPI (ang. Key Performance Indicator) – i wejść w obszar analityki z zakresu kontroli zachodzących w przedsiębiorstwie procesów.

 • Automatyczna detekcja awarii
 • Automatyzacja procedur obsługi zdarzeń
 • Zaawansowane mechanizmy uczenia maszynowego i algorytmy wnioskowania
 • Definiowanie i kategoryzacje alarmów
 • Definiowanie progów i poziomów ważności
 • Obsługa, zatwierdzanie alarmów
 • Pełna dokumentacja procesu obsługi alarmu
 • Automatyzacja zadań – uruchamianie procedur awaryjnych
 • Pełny zestaw narzędzi potrzebnych dyspozytorowi do codziennej pracy
 • Pobieranie, gromadzenie, korelacja i interpretacja danych (czujniki, sterowniki, systemy nadzoru, systemy pomiarowe, aplikacje itp.)
 • Generacja analiz, raportów, statystyk, zestawień itp.
 • Skalowanie – pobieranie danych z dowolnej liczby źródeł, z dowolna dostępna częstotliwością
 • Kolekcja danych odbywa się w konfigurowanych interwałach czasowych
 • Równoważenie obciążenia łącz, tzw. load balancing

Dodatkowe możliwości naszego rozwiązania

System nastawiony na użytkownika

Wymagania stawiane nowoczesnym systemom oraz instalacjom technologicznym są coraz większe. Standardem jest dostęp użytkownika do istotnych informacji, w każdym momencie, także wtedy, kiedy musi realizować zadania w terenie. OpenEye SCADA wpisuje się w ten trend.

Zaawansowane możliwości systemu są w pełni dostępne poprzez przeglądarkę WWW oraz aplikację mobilną, przeznaczoną dla służb terenowych. Za jej pomocą służby mogą być kierowane do usunięcia awarii w terenie lub prowadzenia prac planowych. Aplikacja wykorzystuje dostępne na telefonie systemy nawigacyjne, by doprowadzić zespół do celu. Pracownik mobilny ma stały kontakt z dyspozytorem, może otrzymywać nowe zadania, informować o stanie realizacji przypisanych zadań, dołączać materiał zdjęciowy dotyczący zakresu prowadzonych prac. Z kolei, dyspozytor ma możliwość śledzenie na mapie lokalizacji zespołów zadaniowych.

Korzystając z możliwości jakie dają nowoczesne technologie, wprowadziliśmy dodatkowy mechanizm – nową, wyższą warstwę wizualizacji informacji na dedykowanych schematach, z szeroką gamą komponentów graficznych.

Innowacja, design i ergonomia są kluczowe dla OpenEye. Nasz rozwiązanie to:

 • samodzielne konstruowanie raportów na podstawie wszystkich informacji i danych zebranych i przechowywanych w bazie danych systemu
 • interfejs prezentacji danych, za pomocą schematów, wykresów, raportów
 • bogata, rozszerzalna biblioteka komponentów graficznych
 • intuicyjna prezentacja danych dzięki szerokiej palecie narzędzi edycyjnych
 • możliwość tworzenia warstw prezentacyjnych, konfigurowane według różnych kryteriów, np. lokalizacji geograficznej, struktury zakładowej, realizowanych funkcji
 • nieograniczona możliwość tworzenia własnych schematów, paneli wizualizacyjnych

Dla kogo przeznaczony jest system OpenEye SCADA?

Pełna kontrola procesów

Oprogramowanie typu SCADA jest wykorzystywane w różnych sektorach rynku, w wielu branżach, w których istotne jest ciągłe monitorowanie, kontrola i sterowanie pracą urządzeń, systemów automatyki lub systemów informatycznych.

System OpenEye SCADA to nieocenione narzędzie dla:

 • Zakładów posiadających zautomatyzowane linie produkcyjne
 • Przedsiębiorstw dystrybucji mediów (gazu, wody, ciepła)

 • Integratorów instalacji budynkowych jako system klasy BMS (ang. Building Management System)
 • Jednostek o złożonej infrastrukturze technicznej (m.in. szpitale, uczelnie, urzędy)

 • Firm i instytucji zarządzających rozproszonym majątkiem (stacje meteorologiczne, sondy pomiarowe, obiekty bezobsługowe)
 • Operatorów elektrowni fotowoltaicznych

Dostępne wersje

Dedykowane rozwiązania OpenEye SCADA

OpenEye SCADA dla fotowoltaiki

Łatwe zarządzanie farmą fotowoltaiczną

OpenEye HelpDesk

Automatyzacja zgłoszeń i spraw

OpenEye eADMIN

Kompleksowe nadzorowanie infrastruktury IT

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy