WASKO S.A. posiada następujące certyfikaty:

  • Certyfikat ISO 9001:2015
  • Certyfikat ISO 14001:2015
  • Certyfikat ISO/IEC 27001:2013