Czym jest KOBAT-SAD?

System analizy ruchu telekomunikacyjnego

System analiz długoterminowych KOBAT-SAD jest kompleksowym rozwiązaniem wspomagającym i automatyzującym realizację procesów związanych z analizą ruchu telekomunikacyjnego, planowaniem rozwoju, oraz minimalizacją kosztów utrzymania sieci telekomunikacyjnej.

KOBAT-SAD gromadzi i przetwarza dane statystyczne rejestrowane przez elementy sieci telekomunikacyjnej, w szczególności dane o ruchu sygnalizacyjnym SS7 oraz dane z pomiarów ruchowych – TDR (Traffic Data Record). Na podstawie pozyskanych danych tworzone są analizy, statystyki oraz wykresy obrazujące aktualny stan sieci z punktu widzenia inżynierii ruchu, nieprawidłowości występujących w sieci (pętle) oraz specyficznych wymagań operatora. Dane historyczne umożliwiają śledzenie trendów, prognozowanie zajętości łączy i planowanie reorganizacji sieci transmisyjnej.

Funkcjonalność systemu KOBAT-SAD

Statystyki obrazujące aktualny stan sieci

System KOBAT-SAD wyposażony jest w funkcję analizy kierowania ruchu telekomunikacyjnego. Spełnia ona zadania kontroli poprawności kierowania ruchu zgodnie z przyjętymi przez operatora zasadami. Zgromadzone dane analizowane są pod kątem wykrywania sytuacji nieprawidłowych takich jak np. zapętlenia ruchu, zerwane drogi połączeniowe itp.

System KOBAT-SAD umożliwia prowadzenie bazy klientów objętych umową SLA (monitorowanie poziomu świadczenia usług) oraz bazy klientów trudnodostępnych. Dodatkowo system pozwala na prowadzenie bazy punktów styku z innymi operatorami i szczegółową analizę ruchu międzyoperatorskiego.

Korzyści

Efektywne wykorzystanie sieci transportowej

Kontrola poprawności kierowania ruchu

Możliwość prowadzenia bazy klientów i punktów styku

Dostęp do raportów z wykorzystaniem przeglądarki WWW

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy