Czym jest BIP?

Ważne informacje w jednym miejscu

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka np. Urząd Gminy bądź Sąd, publikuje informacje wymagane przez prawo. Podmiot zobowiązany jest publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym np. swój status bądź formę prawną, kompetencje czy majątek, którym dysponuje. Podmioty publiczne lub podmioty realizujące zadania publiczne są zobowiązane do prowadzenia biuletynów informacji publicznej (BIP). Dzięki nim możliwe jest zachowanie spójnej i aktualnej informacji publicznej.

Nasze dedykowane rozwiązanie pozwala samodzielnie tworzyć, modyfikować i rozbudowywać własną strukturę wewnętrzną Biuletynu w sposób prosty i intuicyjny. Narzędzie pozwala na tworzenie spisu podmiotów i menu przedmiotowego w postaci drzewa z dowolnym poziomem zagnieżdżenia.

Charakterystyka systemu BIP

Stały dostęp do informacji

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia przez użytkowników niezależnie od używanej technologii lub oprogramowania. Rozwiązanie jest dostostosowane do obowiązujących standardów i spełnia wymogi prawne.

  • Zgodny ze standardami W3C

  • Dostosowany do standardu WCAG 2.1

  • Zgodny z Ustawą o Dostępności Cyfrowej

  • W pełni rozpoznawalne przez programy czytające dla osób niewidomych

Korzyści BIP

Niezależny od technologii i oprogramowania

Proste tworzenie i edycja treści

Pełna zgodność ze standardami i prawem

Łatwe zarządzanie, konfiguracja i administracja

Zarządzanie witryną

Możliwości tworzenia, konfiguracji i administracji

Nasze rozwiązanie pozwala na tworzenie i edytowanie dokumentów za pomocą prostego w obsłudze edytora WYSIWYG. Edytor daje możliwość stworzenia prostej strony bez konieczności posiadania wiedzy technicznej. Pozwala także na edycję źródła dokumentu w języku HTML oraz kopiowanie treści z źródeł tekstowych lub z edytorów dokumentów oprogramowania biurowego.

Dostęp do panelu administracyjnego posiadają użytkownicy z uprawnieniami administratora lub redaktora. Administratorzy mają dostępną funkcję zarządzania kontami użytkowników, za pomocą której mogą zakładać lub edytować konta użytkowników oraz nadawać im uprawnienia. Redaktorzy posiadają podstawowe uprawnienia do tworzenia, edycji i umieszczania dokumentów. Uprawnienia mogą być rozszerzone np. o zatwierdzenia publikacji.

Administratorzy BIP posiadają możliwość konfiguracji szeregu ustawień odpowiedzialnych za wyświetlanie poszczególnych elementów. Mogą definiować podstawowe parametry takie jak dane teleadresowe podmiotu, wybór motywu kolorystycznego, umieszczenie dodatkowych linków do serwisów zewnętrznych lub edycji deklaracji dostępności. Rozwiązanie daje wiele możliwości prostego i szybkiego dostosowania biuletynu do swoich preferencji i potrzeb.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy