Kim jesteśmy

Wizja i misja

Jesteśmy jedną z największych polskich firm teleinformatycznych wdrażających nowoczesne technologie. Firma została założona w roku 1988 jako Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO Sp. z o.o. Spółka od daty założenia rozwija się bardzo dynamicznie budując Grupę Kapitałową. Poszczególne spółki Grupy uczestniczyły i uczestniczą w informatyzacji kluczowych sektorów gospodarki oraz sektora administracji rządowej i samorządowej.
Siedziba główna znajduje się w Gliwicach, a oddziały firmy są rozmieszczone w głównych miastach na terenie kraju. Zatrudniamy w grupie kapitałowej ponad 1200 specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i menadżerskie. Od 2001 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nasze projekty

Zobacz, gdzie codzienność spotyka WASKO

Odwzorowanie tunelu
w technologii trójwymiarowej

Odwzorowanie tunelu w technologii trójwymiarowej

Symulator ma za zadanie odwzorować warunki, które panują w tunelu oraz urządzenia, które rzeczywiście mogą się tam znaleźć. Posiada możliwość równoczesnego symulowania obrazu z kamer, informacji, które są wyświetlane na znakach zmiennej treści oraz symulowania sterowania sygnalizatorami, pętlami indukcyjnymi, wentylacją i zasilaniem.

Jest wiernym odwzorowaniem środowiska tunelowego, które umożliwia dokształcenie się personelu jak również weryfikacje wiedzy i zachowań w sytuacjach zagrożenia. Oprogramowanie pozwala na tworzenie scenariuszy testowych, które są uruchamiane podczas testów i szkoleń.

NEDAPS pozwala na graficzne modelowanie dowolnych procesów, usług oraz konfiguracji realizowanych przez urządzenia, oraz systemy klienta i ich wykonywanie w celu zrealizowania określonych zadań i funkcji.

„Energia ze słońca”, bo taki termin jest powszechnie stosowany, jest najprostszą metodą pozyskiwania energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, która obecnie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Inwestorzy chętnie interesują się takim sposobem lokowania swoich funduszy, gdyż przy niewielkich kosztach operacyjnych, praktycznie bezobsługowy funkcjonowaniu, zapewniają stabilny przychód przez długi czas.

NEDAPS SEC to narzędzie dla każdego data center, firmy oraz instytucji, które chcą świadomie zarządzać swoim środowiskiem IT, zarówno sprzętowym jak i wirtualnym, w zakresie jego inwentaryzacji oraz bieżącej kontroli podatności (zagrożeń sieciowych).