Nasz profil

Nasze doświadczenie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm teleinformatycznych wdrażających nowoczesne technologie. Firma została założona w roku 1988 jako Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO Sp. z o.o. Spółka od daty założenia rozwija się bardzo dynamicznie budując Grupę Kapitałową. Poszczególne spółki Grupy uczestniczyły i uczestniczą w informatyzacji kluczowych sektorów gospodarki oraz sektora administracji rządowej i samorządowej. Siedziba główna znajduje się w Gliwicach, a oddziały firmy są rozmieszczone w głównych miastach na terenie kraju. Zatrudniamy w grupie kapitałowej ponad 1200 specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i menadżerskie. Od 2001 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Misja i wizja

Dzieląc się doświadczeniem zbudowaliśmy wspaniałą firmę, z olbrzymim dorobkiem. Chcemy ten potencjał przekazać kolejnym pokoleniom oraz naszym partnerom biznesowym w celu budowania lepszego jutra.

Wojciech Wajda
Założyciel, Główny Akcjonariusz

Ponad 30 lat WASKO S.A.

Poznaj naszą historię

1988 r.

Powstanie

Powstaje Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

1992 r.

Sieć z IBM

Zaprojektowanie i realizacja pierwszej w Polsce sieci strukturalnej wykorzystującej technologię IBM.

1993 r.

Telekomunikacja Polska S.A.

Projekt urządzeń oraz wdrożenie systemów teleinformatycznych dla Telekomunikacji Polskiej S.A.

1994 r.

Administracja Rządowa

Ekspertyzy i oceny oddziaływania na środowisko dla Administracji Rządowej.

1995 r.

PGNiG

Projektowanie i instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisji w stacjach redukcyjno-pomiarowych dla PGNiG.

1996 r.

Polkomtel

Budowa stacji bazowych dla operatorów telefonii komórkowej Centertel, Polkomtel.

1998 r.

Pierwszy oddział

WASKO zakłada pierwszy oddział w Warszawie.

  • Najlepszy budynek wybudowany i oddany w roku 1993. Nagrodzony przez stowarzyszenie Architektów Polskich w Warszawie.

1999 r.

Telekomunikacja Polska S.A.

Wdrożenie systemu billingowego dla Telekomunikacji Polskiej S.A.

2000 r.

Telekomunikacja Polska S.A.

Wdrożenie systemu kolekcji danych bilingowych KOBAT – Kolektor dla TP S.A., rejestrującego dane ze wszystkich central telekomunikacyjnych należących do TP S.A.

2001 r.

Nowy oddział

Budowa nowej siedziby Spółki w Gliwicach. 

  • 2003 r. Grand Prix Wojewody Śląskiego za najlepszy obiekt architektoniczny województwa
  • 2004 r. „Budowa roku” przyznany przez polski związek inżynierów i techników budownictwa

2002 r.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia koordynującego działania policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Nowym Sączu.

2003 r.

Ministerstwo Finansów

Realizacja projektu NCTS (New Computerised Transit System) dla Ministerstwa Finansów.

Polskie Koleje Państwowe

Modernizacja elektrowozów i lokomotyw spalinowych dla Polskich Kolei Państwowych.

2004 r.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Urzędu Miasta Gliwice.

Zmiana formy prawnej

Zmiana formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną WASKO S.A.

MSWiA

Wdrożenie i serwis systemu wydawania dowodów osobistych dla MSWiA.

2005 r.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Urzędu Miasta Katowice.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A

Wykonanie i uruchomienie Platformy Rozwoju i Modernizacji Sieci Przesyłowych dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Budowa sieci oddziałów

Budowa sieci oddziałów serwisowych w miastach wojewódzkich.

Straż Miejska

Realizacja systemu wspomagania dowodzeniem dla Straży Miejskiej w Warszawie. 

2006 r.

Konsolidacja z HOGA.PL S.A.

Konsolidacja z HOGA.PL S.A. w jeden podmiot WASKO S.A., którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MSWiA

Wdrożenie i serwis systemu wydawania paszportów biometrycznych dla MSWiA zgodnego z wymogami Unii Europejskiej.

Urząd Miasta Katowice

Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Urzędu Miasta Katowice.

2007 r.

Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie

Dostawa i uruchomienie systemu zabezpieczeń sieci intranet Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Netia S.A.

Wdrożenie dedykowanego systemu Ogólnopolskiego Biura Numerów dla Netia S.A.

Urząd Pracy w Białymstoku

Wdrożenie pierwszego w Polsce kompleksowego systemu do obsługi osób bezrobotnych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

2008 r.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Uruchomienie systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na terenie Polski, na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Politechnika Warszawska

Budowa obliczeniowego klastra komputerowego NOVA dla Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego przy Politechnice Wrocławskiej.

Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2009 r.

Alior Bank

Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemu zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych dla Alior Banku.

Gaz – System S.A.

Wdrożenie Systemu Kolekcji Danych Pomiarowych „Gaz Kolektor” dla Gaz – System S.A.

2010 r.

Główny Urząd Statystyczny

Wdrożenie systemu Call Center w jednostkach Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2011.

2011 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Gazownictwo Sp. z o.o.

Wdrożenie Systemu Obsługi Przyłączeń w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

WaMAX

Opracowanie urządzeń szerokopasmowego dostępu do Internetu – WaMAX (pierwsze w Europie rozwiązanie w technologii WiMAX).

Gaz-System S.A.

Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji (SWI) dla spółki Gaz-System S.A.

Gaz-System S.A.

Wdrożenie Systemu Kolekcji Danych Pomiarowych „Gaz Kolektor” dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.

Ratownictwo Medyczne

Wdrożenie zintegrowanego Systemu do zarządzania i monitoringu satelitarnego jednostek ratownictwa medycznego w Małopolsce. 

Urząd Miasta Kraków

Wdrożenie systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Urzędzie Miasta Kraków.

Gazownictwo Sp.z o.o.

System zbierania i przetwarzania danych pomiarowych dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 dla Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

2012 r.

COIG S.A.

Przejęcie firmy COIG S.A. od Skarbu Państwa, najstarszej informatycznej w Polsce.

Euro 2012

Obsługa serwisowa EURO 2012 jako partner Orange S.A.

2013 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Budowa Obiektu Radionawigacyjnego DVOR/DME Czempiń dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

2014 r.

Zakład Opieki Zdrowotnej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Szpitalem dla Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach.

GABOS SOFTWARE Sp. z o.o.

Przejęcie firmy GABOS SOFTWARE Sp. z o.o.

WASKO4BUSINESS Sp. z o.o.

Rejestracja nowej spółki zależnej WASKO4BUSINESS Sp. z o.o.

2015 r.

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego

Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM). 

Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego

Zaprojektowanie i budowa Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego

Zaprojektowanie i budowa Świętokrzyskiej Sieci Światłowodowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

2016 r.

Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Budowa systemu zabezpieczenia technicznego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Kancelaria Sejmu

Wybudowanie sieci światłowodowej w Kancelarii Sejmu.

2017 r.

LogicSynergy Sp. z o.o.

Przejęcie firmy LogicSynergy Sp. z o.o.

Fonon Sp. z o.o.

Przejęcie spółki Fonon Sp. z o.o.

2018 r.

Nowa siedziba

Otwarcie nowej siedziby WASKO w Krakowie.

2019 r.

NASK-PIB

 Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla NASK-PIB.

2020 r.

Narodowy Instytut Onkologii

Usługa opieki technicznej sprzętu serwerowego oraz oprogramowania w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytucie Badawczym oddział w Gliwicach.

2021 r.

NASK

Wdrożenie systemu zarządzania usługami w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Beskid Media Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Beskid Media Sp. z o.o.

Fiberlink Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Fiberlink Sp. z o.o.

Tunel S2

Kluczowy podwykonawca budowy tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Wdrożenie nowoczesnych systemów min. System zarządzania tunelem SZT, system kontroli dostępu SKD, System CCTV, Stanowisko SCADA w pomieszczeniu w dyspozytorni i wiele innych.

Ponad 30 lat WASKO S.A.

Poznaj naszą historię

Nasze wartości

DNA naszego biznesu

Wyjątkowy zestaw wartości i zasad, definiuje nasze biznesowe DNA. Codziennie pomaga to nam wyróżnić się na rynku. Każdy fragment naszej pracy jest zbudowany na wartościach wypracowanych wspólnie z partnerami, w oparciu o zasady i etykę, które codziennie starają się ulepszać nasze otoczenie.

Lepiej zrozumieć potrzeby

Jesteśmy partnerem, a nie jedynie wykonawcą.

Pasja i odpowiedzialność

Dajemy z siebie wszystko, bo czujemy się odpowiedzialni.

Łączymy wspólnie kompetencje

Znajdujemy sposoby  rozwoju firmy i siebie nawzajem.

Inwestujemy w pokolenia

Tworzymy przynależności, w której każdy odnajdzie miejsce dla siebie.

Nasze wartości

DNA naszego biznesu

Wyjątkowy zestaw wartości i zasad, definiuje nasze biznesowe DNA. Codziennie pomaga to nam wyróżnić się na rynku. Każdy fragment naszej pracy jest zbudowany na wartościach wypracowanych wspólnie z partnerami, w oparciu o zasady i etykę, które codziennie starają się ulepszać nasze otoczenie.

Lepiej zrozumieć potrzeby

Jesteśmy partnerem, a nie jedynie wykonawcą.

Pasja i odpowiedzialność

Jesteśmy partnerem, a nie jedynie wykonawcą.

Łączymy wspólnie kompetencje

Znajdujemy sposoby  rozwoju firmy
i siebie nawzajem.

Inwestujemy w pokolenia

Tworzymy przynależności, w której każdy odnajdzie miejsce dla siebie.

Zarząd spółki

Wojciech Wajda

Prezes Zarządu

Andrzej Rymuza

Wiceprezes Zarządu

Paweł Kuch

Wiceprezes Zarządu

Michał Mental

Członek Zarządu

Włodzimierz Sosnowski

Członek Zarządu

Tomasz Macalik

Członek Zarządu

Łukasz Mietła

Członek Zarządu

Władysław Mizia

Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Zygmunt Łukaszczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Gawlik
Członek Rady Nadzorczej

Michał Matusak
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Węglarczyk
Członek Rady Nadzorczej

Marek Rokicki
Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Synowiec
Członek Rady Nadzorczej

Grupa Kapitałowa WASKO

Spółki zależne
COIG S.A.

COIG S.A. jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego, jednostkach samorządowych i rządowych. COIG specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych usług chmurowych na bazie własnych ośrodków Data Center. Spółka jest także wiodącym podmiotem na rynku usług związanych z cyberbezpieczeństwem dla kluczowych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. 

GABOS SOFTWARE Sp. z o.o.

Gabos Software Sp z o.o. od ponad 30 lat rozwija i dostarcza oprogramowanie dla sektora ochrony zdrowia. Spółka specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu wysokiej jakości systemów informatycznych dostosowanych do indywidualnych wymagań placówek medycznych. Szczególną uwagę poświęca rozwiązaniom telemedycznym. Gabos Software oferuje również usługi wdrożeniowe, wsparcie techniczne oraz konsultacje. 

Centrum Medyczne Gabos  Sp. z o.o.

Centrum Medyczne GABOS  Sp z o.o. to nowoczesna placówka medyczna z poradniami specjalistycznymi oraz oddziałem szpitalnym. Oferuje szeroki zakres usług związanych z: konsultacjami, badaniami, zabiegami oraz zaawansowanymi operacjami. Kadrę Centrum Medycznego Gabos tworzą wysokokwalifikowani i doświadczeni specjaliści, a usługi są świadczone na bardzo wysokim poziomie.

Logic Synergy Sp. z o.o.

Logic Synergy Sp. z o.o. to firma obecna na polskim rynku informatycznym od 1986 roku. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje Zintegrowane Systemy Informatyczne do kompleksowego zarządzania w obszarze ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstwami z branży utility: wod-kan, komunalnych, ciepłowniczych. Firma posiada również w swojej ofercie specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi dla administracji publicznej oraz realizuje indywidualne zlecenia dla różnych branż przemysłowych.

D2S Sp. z o.o.

D2S Sp. z o.o. został utworzony w maju 2012 roku. Przedmiotem działalności spółki jest m.in. projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci światłowodowych.

WASKO4BUSINESS Sp. z o.o.

WASKO4BUSINESS Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi wspierające procesy organizacyjne oraz finansowo-księgowe.

FONON Sp. z o.o.

FONON Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych oraz integracji różnych jej typów ze szczególnym uwzględnieniem sieci szerokopasmowych.

Relacje inwestorskie

Jesteśmy notowani na giełdzie GPW od 2001 roku.

Nasze projekty badawcze

Rozwój i badania

Przeważającą część wypracowanego zysku WASKO S. A. przeznacza na rozwój i prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach projektów dofinansowanych przez instytucje, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz przez różne programy badawcze.

Kariera

Dołącz do nas

Szukasz nowego wyzwania w ważnej dziedzinie? Dostępnych jest tak wiele możliwości: od bardziej ekonomicznej produkcji, zrównoważonej energii, po budowę inteligentnej infrastruktury, która zmienia miasta, w których żyjemy. Możliwości są nieograniczone – wybór należy do Ciebie. Przygotujmy wspólnie osobisty plany rozwoju,  na Twojej drodze do sukcesu z Grupa Kapitałową WASKO.