Czym jest NEDAPS IDM?

Zarządzanie tożsamością i dostępem w firmach

NEDAPS IDM to wyspecjalizowane narzędzie, które pozwala zautomatyzować i usystematyzować proces zarządzania bezpieczeństwem w firmie. System daje możliwość zarządzania uprawnieniami pracowników: nadawana, modyfikowania, tymczasowego blokowania oraz odbierania. Dodatkowo daje możliwość zautomatyzowania tych procesów, co w efekcie prowadzi do bardziej precyzyjnego zarządzana dostępem.

NEDAPS IDM to nasze autorskie rozwiązanie, które pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego w Twojej organizacji. Posiada przyjazny w obsłudze interfejs graficzny, który dostępny jest w dwóch wersjach językowych – w wersji polskiej oraz angielskiej.

Sposób działania NEDAPS IDM

System dostosowany do indywidualnych potrzeb

System oparty jest o modele budowane dla poszczególnych usług, uwzględniające specyfikę integrowanych systemów. Modele te możemy modyfikować i dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

IDM może zostać zintegrowany z innymi systemami w zakresie interfejsu udostępnianego przez dany system. Jego działanie nie wymaga konieczności instalacji agentów dla integrowanych systemów.

Nasz system oferuje także opcję wyeksportowania informacji o zatrudnionych pracownikach. Dzięki możliwości zapisu chronologicznego przydzielanych dostępów, NEDAPS IDM może być wykorzystywany jako aplikacja wspomagająca przeprowadzanie audytów.

Korzyści

Bezpieczeństwo i wydajność

Wspieranie ochrony aplikacji i danych przed nieautoryzowanym dostępem

Możliwość współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa (np. SIEM)

Optymalizacja czasu pracy poprzez skrócenie czasu operacji oraz proste i wygodne zarządzanie systemem

Zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom braku korelacji pomiędzy rolą pracownika w przedsiębiorstwie, a zakresem jego uprawnień

Zapobieganie błędom w przyznawaniu uprawnień, w szczególności pozostawieniu uprawnień zwalnianym pracownikom

Kontrola przyznanych uprawnień oraz możliwość weryfikacji polityk bezpieczeństwa firmy związanych z dostępami do systemów

Funkcjonalność platformy NEDAPS

Proste zarządzanie

Konfigurowalność

Łatwe odwzorowanie logiki biznesowej, konfiguracji oraz operacji realizowanych przez klienta

Bezagentowość

Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
na urządzeniach i systemach,
z którymi NEDAPS współpracuje

Harmonogramowanie

Wykonywanie zadań jednorazowo
o określonej porze, cyklicznie według harmonogramu lub na skutek określonego zdarzenia

Piaskownica

Przygotowane algorytmy mogą być przetestowane we wbudowanym symulatorze działania.

Bezpieczeństwo

Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami dostępów
użytkowników

Tryb wsadowy

Możliwość hurtowego (masowego) wykonywania zadań

Kompatybilność

Zgodność ze standardami oraz interfejsami integracyjnymi

Inwentoryka

Własna podręczna baza danych inwentorycznych

Przeznaczenie systemu NEDAPS

Platforma automatyzująca w Twojej firmie

NEDAPS sprawdzi się w dowolnej firmie, która posiada rozległą infrastrukturę złożoną z różnorodnych urządzeń oraz systemów wielu producentów, wymagającą częstych modyfikacji związanych z usługami świadczonymi dla klientów zewnętrznych i tych realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa.

NEDAPS można wprowadzić przy biznesowych procesach związanych z wdrożeniem innowacji, których wprowadzenie wpłynie na rozwój organizacji. Z powodzeniem sprawdzi się również przy operacyjnych procesach biznesowych, związanych z bieżącą działalnością firmy oraz procesach posprzedażowych, obejmujących obsługę świadczonych usług.

 • Skrócenie czasu wprowadzania nowych usług (ang. Time To Market)
 • Optymalizacja wymiany informacji między różnymi systemami, platformami i urządzeniami
 • Obsługa plików wsadowych i weryfikacja poprawności
 • Organizowanie procesów w pakiety usług, w celu łatwiejszego zarządzania
 • Jednolita baza danych obiektów (produktów, usług, sprzętu) z dokładnym opisem
 • Automatyzacja rutynowych czynności administracyjnych i konfiguracyjnych
 • Synchronizacja danych z różnych systemów
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych i monitoring postępu prac
 • Zarządzanie procesami bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • Zarządzanie systemami IT, zasobami sieci, aplikacjami
 • Automatyzacja procesów dostarczania usług (provisioning)
 • Harmonogramowanie zadań w wbudowanym kalendarzu
 • Optymalizacja kosztów inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX)
 • Rekomendowane działania przy wsparciu decyzji w czasie rzeczywistym
 • Wzbogacenie profili klientów poprzez agregowanie informacji z otwartych źródeł
 • Kompleksowe, wieloetapowe, wieloorganizacyjne zarządzanie kampanią z zaawansowanymi możliwościami kolejkowania, trasowania i eskalacji
 • Mechanizmy komunikacji i powiadamiania użytkownika
 • Automatyzacja centrum obsługi klienta i procesów sprzedaży usług

Dostępne wersje

Inne zastosowania systemu NEDAPS

NEDAPS SEC

Zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT

NEDAPS TELCO oferta WASKO

NEDAPS TELCO

Orkiestracja środowiska
telekomunikacyjnego

NEDAPS

Automatyzacja procesów biznesowych i produkcyjnych

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy