Czym jest Dyspozytornia Ruchu?

System Wspomagania
Pracy Głównej
Dyspozytorni Ruchu

Dyspozytornia ruchu (SWPGDR) to narzędzie dla Dyspozytorów, wspierające procesy zarządzania flotą pojazdów, komunikacji z zespołami oraz dysponowaniem pojazdów do zadań przewozowych.

Dyspozytornia zapewnia niezawodną komunikację z zespołami, obsługę zgłoszeń i zdarzeń komunikacyjnych oraz integrację z zewnętrznymi systemami w celu przyspieszenia przepływu informacji. System pozwala również na monitorowanie pojazdów oraz zespołów w czasie rzeczywistym pozwalając Dyspozytorowi w krytycznym momencie podejmować trafne decyzje w zaledwie kilka chwil.

Korzyści

Niezastąpione narzędzie pracy dyspozytora

Efektywne zarządzanie flotą pojazdów

Szybka reakcja na awarie i utrudnienia

Usprawniona komunikacja
i współpraca

Optymalizacja planowania
i rozkładów

Dyspozytornia Ruchu

Funkcjonalności systemu dyspozytorskiego

System dyspozytorski jest odpowiedzialny za wspomaganie pracy dyspozytorów MPK. System umożliwia realizację następujących zadań:

 • Obsługa zgłoszeń przychodzących od kierujących pojazdami (autobusami i tramwajami)
 • Koordynacja działań mających na celu usunięcie awarii, usterek pojazdów liniowych, zapewnienie ciągłości komunikacji, jeśli dany pojazd zostanie wyłączony z ruchu
 • Koordynacja działań mających na celu usunięcie awarii i usterek trakcji tramwajowej (rozjazdów, sygnalizacji, torów i sieci)
 • Zarządzanie pojazdami znajdującymi się poza zajezdniami:

  • przeglądanie rozkładów jazdy
  • śledzenie aktualnej pozycji pojazdu na mapie GIS
  • lokalizowanie pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu;
  • monitorowanie odstępstw od rozkładu jazdy (opóźnienia i przyspieszenia)
  • dostęp do informacji związanej z pojazdem i realizowaną przez niego trasą
  • definiowanie wyłączeń i tras alternatywnych
 • Likwidacja utrudnień w ruchu – także kolizji i wypadków

  • w ramach likwidacji utrudnień dyspozytor koordynuje działania służb wewnętrznych MPK – Inspektorów Nadzoru Ruchu, Jednostek Rezerw, Pogotowia Technicznego
 • Realizacja zadań związanych z przyporządkowaniem radiotelefonów do pojazdów
 • Zarządzanie procesem przesyłania informacji o najbliższych zaplanowanych pracach i wolnym do kierowców

Elementy systemu

Komunikacja i koordynacja w zarządzaniu flotą

System Dyspozytornia umożliwia dyspozytorom skuteczne zarządzanie flotą pojazdów, zapewniając bieżący wgląd w ich lokalizację, stan techniczny oraz realizowane trasy. To pozwala na lepsze planowanie tras, szybkie reagowanie na awarie i utrudnienia w ruchu oraz minimalizację opóźnień, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i poprawę jakości usług transportowych.
Dzięki funkcjom monitorowania w czasie rzeczywistym i koordynacji działań, system umożliwia szybką reakcję na awarie pojazdów i infrastruktury, takiej jak trakcja tramwajowa czy sygnalizacja świetlna. Dyspozytorzy mogą szybko skoordynować odpowiednie służby naprawcze i dostarczyć niezbędne wsparcie, minimalizując czas przestoju i utrudnień w komunikacji miejskiej.
System Dyspozytornia ułatwia komunikację między dyspozytorami a kierowcami oraz innymi zespołami obsługującymi ruch komunikacyjny. Dzięki możliwości przesyłania wiadomości tekstowych, przekazywania informacji o zmianach w trasach czy zaplanowanych pracach, komunikacja jest bardziej zorganizowana i efektywna. To przyczynia się do płynniejszej współpracy i lepszej koordynacji działań.

System umożliwia dyspozytorom analizę danych dotyczących opóźnień, przyspieszeń i odstępstw od rozkładu jazdy. Dzięki temu można dokonywać optymalizacji planowania trasy, wprowadzać tras alternatywnych i reagować na zmienne warunki ruchu w czasie rzeczywistym. To przekłada się na bardziej precyzyjne i elastyczne zarządzanie ruchem komunikacyjnym oraz zwiększenie satysfakcji pasażerów.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy