Czym są inwestycje liniowe Linea?

Efektywne prowadzenie dokumentacji inwestycji liniowych

Linea to platforma do prowadzenia dokumentacji projektowej i formalno-prawnej związanej z inwestycjami liniowymi. Praca na dokumentach projektowych zapisanych w folderach lokalnych może powodować znaczące utrudnienia związane z przetwarzaniem i wyszukiwaniem danych oraz jednoczesnym dostępem większej ilości użytkowników do zasobów współdzielonych. Linea została zaprojektowana, by rozwiązać ten problem i stać się niezbędnym narzędziem dla projektantów i osób nadzorujących inwestycje liniowe.

Aplikacja umożliwia szybki dostęp do danych wszystkim uczestnikom zaangażowanym w realizację projektu jednocześnie – ułatwia i usprawnia nadzór nad rozbudowaną strukturą projektu. Pełni funkcję repozytorium dokumentów, z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem, które jest łatwe do opanowania i użytkowania.

inwestycje liniowe

Dlaczego warto wybrać Lineę?

Usprawnia i ułatwia

Z Lineą stworzysz jedno miejsce dla wszystkich dokumentów formalno-prawnych związanych z inwestycjami liniowymi. To repozytorium danych z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem, które w łatwy sposób pozwoli Ci prowadzić i zarządzać projektem z rozbudowanymi strukturami.

Platforma usprawni prace firm, które projektują, jak i zarządzają siecią i infrastrukturą liniową m.in.: biur projektowych, zarządców sieci z branż telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

Korzyści

Pełne bezpieczeństwo, niższe koszty

Szybszy postęp prac projektowych

Łatwy i sprawny proces weryfikacji danych

Efektywniejsza i wydajniejsza praca

Eliminacja powielanych i lokalnie przechowywanych danych

Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem

Wprowadzenie spójności oraz walidacji danych na różnych stanowiskach pracy

Minimalizowanie przypadków popełnienia błędów lub usunięcia danych podczas pracy zespołu pracowników

Minimalizowanie strat finansowych, np. wynikających z pozyskiwania tych samych wypisów z ośrodków geodezyjnych

Wizualizacja postępów poszczególnych etapów realizacji, bez konieczności posiadania dodatkowych programów graficznych

Funkcjonalności aplikacji Linea

Kompleksowe wsparcie procesu projektowego

Platforma do zarządzania inwestycjami liniowymi pozwala na efektywne monitorowanie każdego etapu realizacji: obsługi zamówień, dokumentacji projektowej, obsługi formalno-prawnej, dokumentacji powykonawczej, rozliczeń odbiorowych i finansowych. Zapewnia bieżący wgląd w stan zaawansowania prac, pozwalając na łatwą weryfikację elementów pozostałych do realizacji oraz elementów niezweryfikowanych. Analiza postępu może być przeprowadzona zarówno dla całego projektu, jak i każdego z podzakresów realizowanych przez poszczególnych podwykonawców.

By sprawnie prowadzić i zarządzać zebraną dokumentacją, Linea została wyposażona w wiele funkcjonalności:

 • integracja z programami inżynieryjnymi CAD oraz systemami paszportyzacji
 • pozyskiwanie aktualnych danych bezpośrednio z usług lokalizacji działek katastralnych (ULDK)
 • moduł pozyskiwania umów i uzgodnień
 • automatyczne generowanie umów dla projektów POPC
 • tworzenie bazy wypisów z rejestru gruntów wraz z dodawaniem załączników (skanów)
 • słownik danych administracyjnych bazujący na bazie TERYT
 • hurtowe przepisywanie danych dla wielu działek jednocześnie
 • praca na szablonach postępu, w celu śledzenia zaawansowania poczynionych prac
 • dostosowywanie widoku przy pomocy filtrów i widoczności poszczególnych kolumn
 • import danych z plików .xlsx o ustalonej strukturze
 • przesyłanie załączników PDF wraz z ich podglądem

Za pomocą wbudowanej do aplikacji funkcji interaktywnej mapy można wyświetlać postępy prac projektowych bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Poprzez bezpośrednią komunikację mapy z bazą danych możliwe jest oznaczenie odpowiednimi kolorami postępów prac związanych z pozyskiwaniem zgód właścicieli nieruchomości. Na mapie można dokonywać operacji, np. grupowania większej ilości obiektów na mapie, przedstawienia dodatkowych metadanych za pomocą pop-upów przy poszczególnych elementach i wiele więcej – moduł mapy interaktywnej jest cały czas rozbudowywany i modyfikowany.

Linea zapewnia bezpieczeństwo danych chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem. Umożliwia administrację użytkownikami, profilami oraz dostępami poprzez dedykowany panel. Możliwe jest precyzyjne przydzielanie uprawnień (tylko do odczytu lub z możliwością edycji) do poszczególnych części i zasobów aplikacji. Linea kontroluje dane, zapewniając rejestrowanie zmian wprowadzanych przez użytkowników oraz zapisując je w historii. Aplikacja zapewnia ochronę danych wrażliwych gwarantując pełną zgodność z przepisami RODO.

Linea „pamięta” co użytkownik realizował przed wylogowaniem z aplikacji – po ponownym zalogowaniu się użytkownik jest automatycznie przenoszony w ostatnio widziane miejsce w aplikacji. Dodatkowo, zostaje mu wyświetlone krótkie podsumowanie dotyczące zmian wprowadzonych do danego projektu podczas jego nieobecności.

Aplikacja usprawnia także na proces weryfikacji poprawności danych. W przypadku błędnego wprowadzenia danych, jego braku, Linea poinformuje użytkownika o takich sytuacjach, za pomocą odpowiednich kolorów i komunikatów.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy