Czym jest System Wspomagania
Dowodzenia SWD?

Wsparcie służb mundurowych
i obsługa zdarzeń

System Wspomagania Dowodzenia dla Straży Miejskich, w sposób unikalny w skali kraju, kompleksowo wspomaga proces obsługi zdarzeń od momentu przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy 986, poprzez zadysponowanie właściwych patroli na miejsce zdarzenia, wszczęcie postępowania mandatowego, skierowanie wniosku o ukaranie do sądu aż po zarejestrowanie wyników działań, prowadzonych postępowań i wokand.

SWD MPR to system teleinformatyczny wspomagający pracę oraz działania operacyjne Pogotowia Ratunkowego. Istotną cechą systemu jest pełna jego zgodność z Ustawą o państwowym ratownictwie medycznym oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. System wspomaga wykonywanie wszystkich funkcji i działań Pogotowia Ratunkowego.

System wspomagania dowodzenia

Charakterystyka Systemu Wspomagania Dowodzenia

Zarządzanie zdarzeniami

System SWD wspomaga Dyspozytora w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń telefonicznych, prezentacji lokalizacji osoby zgłaszającej oraz automatyzacji w przekazywaniu zleceń obsługi zdarzenia do oddziałów terenowych.

Patrole terenowe mogą być wyposażone w urządzenia mobilne, które pozwalają na przyjmowanie informacji o zgłoszeniach oraz obsługę zgłoszenia wraz z ewidencją materiału dowodowego, w tym zdjęć z aparatów.

System SWD posiada również dodatkowe moduły wspierające procesy: postępowań mandatowych, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, odholowań pojazdów, rejestrowania założonych blokad, działań zabezpieczających oraz prowadzenia grafiku czasu pracy pracowników.

Korzyści

Większe możliwości dla służb ratunkowych

Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań operacyjnych oraz prewencyjnych

Optymalizacja planowanych działań prewencyjnych i rozmieszczenia patroli straży miejskiej na terenie miasta

Kompleksowa ewidencja wymaganej dokumentacji działań operacyjnych oraz postępowań mandatowych

Skrócenie czasu udzielenia właściwej pomocy osobom poszkodowanym

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy