Czym jest system Eindustria?

Kompleksowe wsparcie procesów planowania i realizacji zakupów gazu

System zakupu gazu Eindustria to kompleksowe rozwiązanie wspierające procesy planowania i realizacji zakupów gazu dedykowane dla podmiotów, które mają status Zleceniodawcy Usługi Przesyłowej (ZUP), Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub Odbiorcy Końcowego.

Eindustria umożliwia długoterminowe planowanie zapotrzebowania na paliwo gaz ziemny w podziale na dowolne, konfigurowalne okresy (lata – gazowe lub kalendarzowe, miesiące i doby). Pozwala na szczegółowe ewidencjonowanie posiadanych kontraktów na dostawy gazu, w tym z Towarową Giełdą Energii, a także kontraktów przesyłowych. Dzięki Eindustrii zweryfikujesz kontrakty nawiązane z dostawcami i operatorami przesyłowymi pod względem pokrycia zaplanowanego zapotrzebowania.

Jak działa Eindustria

Długoterminowe planowanie

System umożliwia przejście od długoterminowych planów zapotrzebowania, do bieżących planów operacyjnych – tygodniowych, dobowych i godzinowych.

W ramach planowania operacyjnego system wspiera planowanie dostaw pokrywających zakładane zapotrzebowanie, z uwzględnianiem posiadanych kontraktów z dostawcami i przesyłowych. W szczególności wspierane jest bilansowanie dostaw poprzez planowanie niezbilansowania u operatora, a także wykorzystanie elastycznych kontraktów z dostawcami oraz wykorzystanie TGE do uzupełniania braków po stronie dostaw, jak również wykorzystanie TGE do odsprzedaży nadwyżek gazu.

System kontroluje terminowość dokonywanych nominacji/renominacji do dostawców, jak i do operatorów, terminowość alokacji operatywnych oraz prognoz transportowych, informując z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności ich złożenia. System uwzględnia przy tym obowiązujące terminarze operatorów i dostawców, jak również śledzi na bieżąco zmiany planu operacyjnego w kontekście złożonych już nominacji.

Korzyści

Minimalizacja kosztów

Zmniejszenie kosztów zakupów gazu oraz kosztów związanych z niezbilansowaniem zapotrzebowania

Bieżące bilansowanie zużycia gazu w oparciu o dane pomiarowe własne i/lub operatora

Pełna integracja z systemami informatycznymi operatora Gaz-System

Weryfikacja zgodności zamówionych dostaw z aktualnym zużyciem oraz warunkami kontraktów

Funkcjonalność systemu Eindustria

Monitoring i weryfikacja

Eindustria wymienia informacje z uczestnikami rynku, w tym z dostawcami, operatorami systemów przesyłowych i operatorami systemów dystrybucyjnych. Dokumenty wymieniane są standardzie dedykowanym dla podmiotów z branży gazowniczej np. EDIG@S lub w innych standardach dopuszczonych przez poszczególnych uczestników rynku.

System jest w pełni zintegrowany z systemami informatycznymi operatora Gaz-System w zakresie składania nominacji (protokół AS4 i dokumenty Edig@s 5.1), składania alokacji, odczytu statusów nominacji, danych operatywnych i rozliczeniowych.

Nasz system zakupu gazu na bieżąco weryfikuje zgodność zamówionych dostaw z aktualnym zużyciem oraz warunkami kontraktów takimi jak np. minimalna i maksymalna moc umowna. W przypadku zagrożenia jakim jest przekroczenia wartości kontraktowych oraz poziomu niezbilansowania, Eindustria ostrzega o tym fakcie, co pozwala na uniknięcie dodatkowych opłat. System informuje na bieżąco o przekroczeniach zdefiniowanych przez użytkownika progów oraz o pozyskaniu nowych danych od operatora przesyłowego lub dostawców.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy