Czym jest System kadrowo-płacowy?

Uprość HR i obsługę wynagrodzeń

System kadrowo-płacowy to nowoczesne rozwiązanie dla firm zapewniające wsparcie procesów obszaru kadrowo-płacowego przedsiębiorstwa wraz z elementami miękkiego HR.

Wyposażony jest w bogaty zestaw narzędzi zapewniających działom HR pełną obsługę wszystkich procesów w sferze kadrowej i płacowej.

Cechy systemu kadrowo-płacowego

Sprawna obsługa procesów kadrowych
i płacowych

  • Aktualizacje systemu zapewniające zgodność z najnowszymi regulacjami prawa
  • Spełnienie wymogów bezpieczeństwa danych oraz zgodność RODO
  • Jedna baza danych
  • Kilkaset dedykowanych raportów, zestawień i analiz
  • Generator umów, pism i raportów
  • Współpraca z urządzeniami rejestrującymi czas pracy

  • Przyjazny interfejs i dostęp przez przeglądarkę internetową

Korzyści

Większa efektywność

Zwiększenie efektywności działu HR

Sprawne rozliczenia kadrowo-płacowe

Szybki dostęp do danych

Krótszy czas obsługi pracowników

Moduły

Możliwości systemu kadrowo-płacowego

System doskonale sprawdza się w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw. Może również obsługiwać struktury holdingowe i wielooddziałowe – funkcjonując w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością jednocześnie pracujących użytkowników.

W skład systemu wchodzą wzajemnie uzupełniające się moduły obsługujące poszczególne obszary sfery kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa: Kadry, Płace, Ewidencja czasu pracy. Funkcjonalność systemu uzupełnia Portal Pracownika.

Moduł umożliwia prowadzenie kartotek osobowych pracowników oraz gromadzenie szeregu innych wymaganych informacji związanych z historią oraz przebiegiem ich zatrudnienia. Moduł umożliwia również automatyczne tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników.

Kadry: e-Teczka
Moduł rozszerza możliwości prowadzenia akt pracowniczych udostępniając funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika – umożliwia prowadzenie i zarządzanie dokumentacją pracownika w formie całkowicie elektronicznej.

Kadry: szkolenia
Moduł rozbudowuje standardowe kartoteki kadrowe o szerokie spektrum funkcjonalności umożliwiających prowadzenie ewidencji zagadnień związanych ze szkoleniami dla pracowników. Pozwala zarządzać realizowanymi szkoleniami z uwzględnieniem planowania i harmonogramowania szkoleń oraz kontrolą kosztów w stosunku do zakładanego budżetu szkoleniowego.

Moduł umożliwia rejestrację zdarzeń związanych z ewidencją i rozliczaniem ewidencji czasu pracy. Dzięki współpracy z dostępnymi na rynku rejestratorami czasu pracy umożliwia automatyzację procesu ewidencji oraz zapewnia możliwości zarządzania ruchem załogi w przedsiębiorstwie. Rozbudowane funkcje pozwalają efektywnie planować czas pracy i tworzyć harmonogramy/grafiki publikowane w Portalu Pracownika. Moduł zapewnia również import i obsługę elektronicznych zwolnień lekarskich. Powiązanie z Portalem pracownika umożliwia obsługę elektronicznych wniosków (urlopy, nadgodziny, wyjścia prywatne).

Ewidencja czasu pracy na stanowiskach
Moduł dedykowany do obsługi rejestracji pracy pracowników, dla których konieczna jest ewidencja czasu pracy w rozbiciu na poszczególne miejsca pracy wraz z przypisanymi do nich dodatkami wynikającymi z pracy na danym stanowisku.

Moduł realizuje całe spektrum procesów związanych z naliczaniem i rozliczaniem wypłat pracowników z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy i dodatków. Moduł umożliwia ewidencję i rozliczanie umów cywilnoprawnych wraz z ich automatycznym naliczaniem na wybranych listach płac. Pozwala na kosztowe rozliczenie wynagrodzeń z funduszu osobowego jak i funduszu bezosobowego z możliwością przesłania danych do systemu księgowego.

Płace: e-PIT
Moduł zapewnia integrację z systemem e-Deklaracje pozwalając przygotowywać i automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US. Dzięki powiązaniu z Portalem Pracownika pozwala na elektroniczne przekazywanie pracownikom deklaracji podatkowych.

Płace: PPK/PPE
Moduł zapewnia pełną obsługę Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych poprzez ewidencję uczestnika planu/programu, rejestrację składki i jej przekazanie do wybranej instytucji finansowej. Dzięki zgodności z GPPK 2.0 funkcjonujące API pozwala na komunikację z systemem wybranej instytucji finansowej w sposób automatyczny.

Płace: socjalny
Moduł istotnie rozszerza podstawowe funkcje programu płacowego o sferę zarządzania świadczeniami dla pracowników wynikającymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Moduł dedykowany jest dla wszystkich pracowników firmy. Umożliwia wgląd do zgromadzonych w systemie danych pracownika oraz w pełni elektroniczną wymianę wybranych dokumentów płacowych pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy