Czym jest ASOZ?

System Automatycznej Obsługi Zajezdni

System ASOZ jest przeznaczony do obsługi nowoczesnych zajezdni tramwajowych, kolejowych i trolejbusowych. Głównym zadaniem systemu jest zautomatyzowane zarządzanie ruchem pojazdów na terenie zajezdni z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

W skład systemu wchodzą: System Zarządzania Zajezdnią (system informatyczny), System Sterowania Ruchem (automatyka przemysłowa) oraz elementy sterujące i detekcyjne zamontowane w torowisku oraz w pojazdach.

System Obsługi Zajezdni

Jak działa ASOZ?

Automatyczne sterowanie ruchem

Zainstalowane w pojazdach znaczniki RFID pozwalają na automatyczne rozpoznawanie jednostek taboru wjeżdżającego na teren zajezdni. Zidentyfikowany pojazd jest kierowany przez system na odpowiednie miejsce postojowe, wyznaczane z uwzględnieniem aktualnego rozkładu jazdy i przewidzianych do realizacji zadań przewozowych.

Terminal Operatora przedstawia lokalizacje wszystkich pojazdów znajdujących się na terenie zajezdni, trasy wyznaczane przez System Zarządzania Zajezdnią oraz komunikaty z urządzeń pomiarowych. System ASOZ pozwala również na obsługę pojazdów niewyposażonych w znaczniki RFID. Po wprowadzeniu przez operatora informacji o numerze bocznym pojazdu, znajdującym się na wjeździe do zajezdni, system steruje przejazdem pojazdu na wyznaczone miejsce postojowe i pozwala na śledzenie lokalizacji pojazdu na schemacie zajezdni.

System jest zintegrowany ze stanowiskiem do wykrywania klasyfikacji miejsc płaskich i nalep na kołach oraz ze stanowiskiem laserowego pomiaru kół.

Korzyści

Dlaczego warto wybrać system ASOZ?

Automatyzacja pracy zajezdni

Obniżenie kosztów i pracochłonności

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Łatwa integracja z urządzeniami i zewnętrznymi systemami IT

Łatwe i scentralizowane zarządzanie przeglądami

Kompleksowe planowanie prac serwisowych i remontowych taboru

Funkcjonalność systemu ASOZ

Kompleksowa obsługa

System Sterowania Ruchem jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu tramwajowego na Zajezdni. Obejmuje całą infrastrukturę torowiska odpowiedzialną za bezpieczne przemieszczanie się pojazdów w ramach zajezdni, a więc sterowanie zwrotnicami, sterowanie sygnalizacją, elementy detekcyjne i zabezpieczające. System reaguje automatycznie na szereg sytuacji awaryjnych i nietypowych. W szczególności rejestruje awarie infrastruktury i prezentuje ich lokalizację na Terminalu Operatora.

System jest wyposażony w szereg raportów pozwalających Operatorowi w spójny i czytelny sposób podsumować informacje zebrane podczas pracy z Systemem. Raporty informują o dyspozycjach serwisowych oraz cyklicznych, czasach wyjazdów pojazdów, czasie pracy Motorniczych, awariach infrastruktury oraz wszystkich trasach zrealizowanych na terenie zajezdni.

System automatycznie przydziela miejsce postojowe na terenie zajezdni z uwzględnieniem:

 • rozkładu jazdy
 • rodzaju taboru
 • dostępnych miejsc postojowych
 • czynności serwisowo-naprawczych
 • dodatkowych reguł przewoźnika (np. uwzględnienie umów z reklamodawcami, zleceń dodatkowych na przewóz osób)

Funkcjonalność działa z uwzględnieniem:

 • sterowania ruchem pojazdów niewyposażonych w znaczniki RFID
 • obsługi ruchu równoległego wielu pojazdów na terenie zajezdni
 • wskazywania Motorniczemu wjeżdżającemu na teren zajezdni numeru toru postojowego

Przedstawia on takie informacje jak:

 • lokalizacja wszystkich pojazdów znajdujących się na terenie zajezdni
 • trasy wyznaczane przez System Zarządzania Zajezdnią
 • komunikaty z urządzeń zlokalizowanych na terenie zajezdni

Terminal Motorniczych znajduje się w sali odpraw. Motorniczy przed wyjazdem na kurs, sprawdza informacje o przydzielonej linii, brygadzie oraz o numerze bocznym pojazdu i torze postojowym, na którym pojazd jest zaparkowany.

Funkcjonalność ta odbywa się poprzez logowanie motorniczego na komputerze pokładowym w pojeździe.

Funkcjonalność rejestrowania dyspozycji serwisowych za pomocą Terminala Mistrza na podstawie informacji o awariach pojazdów. Awarie mogą być zgłaszane automatycznie przez odpowiednie urządzenia diagnostyczne lub być wprowadzane ręcznie, na podstawie zgłoszenia od Motorniczego.

Szereg raportów pozwalających Operatorowi w spójny i czytelny sposób podsumować informacje zebrane podczas pracy z Systemem. Raporty informują o dyspozycjach serwisowych oraz cyklicznych, stworzonych dla wszystkich pojazdów, czasach wyjazdów wszystkich pojazdów, czasie pracy Motorniczych, awariach infrastruktury, naprawach pojazdów oraz wszystkich trasach zrealizowanych na terenie zajezdni.

W ramach wdrożenia projektowane i dostarczane mogą być również elementy infrastruktury i systemy wspomagające pracę zajezdni, takie jak sieć światłowodowa, telewizja przemysłowa CCTV, telefonia DECT, kontrola dostępu, system automatycznego wykrywania pożaru SAP, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system automatyki budynkowej BMS.

Wszystkie powyższe elementy służą poprawie bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu pracy w zajezdni obsługiwanej przez system ASOZ.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy