O Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa WASKO, której liderem jest WASKO S.A. skupia czołowe polskie firmy dostarczające nowoczesne rozwiązania i technologie. Grupa WASKO towarzyszy przedsiębiorstwom i instytucjom w procesie dostosowywania się do dynamicznych zmian rynkowych oraz wyzwań cyfrowej transformacji.

Grupę tworzą wiodące w kraju firmy, dostarczające zaawansowane rozwiązania z zakresu informatyki, automatyki i elektroniki: WASKO S.A., COIG S.A., Gabos Software Sp. z o.o. wraz z Centrum Medycznym Gabos Sp. z o.o., Fonon Sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o., D2S Sp. z o.o., Wasko4Business Sp. z o.o.

Dzięki synergii działań wynikających z połączenia kompetencji spółek, Grupa WASKO jest w stanie zrealizować najbardziej zaawansowane projekty infrastrukturalne i teleinformatyczne. Zdobyte doświadczenie i nowoczesne technologie to biznesowe filary, na których Grupa WASKO od 2012 r. buduje swoją pozycję i zapewnienia kompleksowe wsparcie we wszystkich obszarach zastosowań IT.

Sektory

Działamy w różnych obszarach

Spółki tworzące GK WASKO uczestniczą w cyfryzacji kluczowych sektorów gospodarki oraz sektora administracji rządowej i samorządowej.

Sektor
bezpieczeństwa

Sektor bezpieczeństwa

Sektor paliwowo-energetyczny

Sektor paliwowo-energetyczny

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektor
przemysłowy

Sektor przemysłowy

Sektor
transportowy

Sektor transportowy

Sektor
informatyczny

Sektor informatyczny

Sektor
telekomunikacyjny

Sektor telekomunikacyjny

Sektor
publiczny

Sektor publiczny

Rozwiązania
dla miast

Rozwiązania dla miast

Sektor handlowy
i retail

Sektor handlowy i retail

Spółki zależne

Razem budujemy przyszłość

Grupa WASKO to stabilność w parze z dynamicznym rozwojem. Projekty zrealizowane na przestrzeni lat zaowocowały bogatym doświadczeniem, rozwijając kompetencje i otwierając na coraz to nowsze możliwości.

WASKO S.A.

Jedna z największych firm technologicznych w Polsce, wdrażająca nowoczesne rozwiązania.
WASKO specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i integracji oprogramowania, systemów informatycznych oraz w zaawansowanej automatyce przemysłowej. Wielooddziałowa struktura firmy pozwala na świadczenie zaawansowanych usług wdrożeniowych i utrzymaniowych.

COIG S.A.

COIG jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego, jednostkach samorządowych i rządowych. COIG specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych usług chmurowych na bazie własnych ośrodków Data Center. Spółka jest także wiodącym podmiotem na rynku usług związanych z cyberbezpieczeństwem dla kluczowych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Fonon Sp. z o.o.

Działalność spółki oparta jest na profesjonalnej i kompleksowej realizacji usług na każdym etapie procesu inwestycyjnego, którą koncentruje na rynku infrastrukturalnym i kolejowym. Specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie robót, sprawowaniu nadzoru inwestorskiego oraz świadczeniu usług utrzymania sieci.

WASKO4Business Sp. z o.o.

Firma specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz w obszarach takich jak: HR, kontroling, biling, rozliczanie projektów. Spółka integruje systemy przy przejściu do innej spółki i obsługuje firmy od strony wypełniania obowiązków informacyjnych w spółkach giełdowych.

Gabos Software Sp. z o.o.

Gabos Software od ponad 30 lat rozwija i dostarcza oprogramowanie dla sektora ochrony zdrowia. Spółka specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu wysokiej jakości systemów informatycznych dostosowanych do indywidualnych wymagań placówek medycznych. Szczególną uwagę poświęca rozwiązaniom telemedycznym. Gabos Software oferuje również usługi wdrożeniowe, wsparcie techniczne oraz konsultacje.

Centrum Medyczne Gabos Sp. z o.o.

Jest to nowoczesna placówka medyczna z poradniami specjalistycznymi oraz oddziałem szpitalnym. Oferuje szeroki zakres usług związanych z: konsultacjami, badaniami, zabiegami oraz zaawansowanymi operacjami. Kadrę Centrum Medycznego Gabos tworzą wysokokwalifikowani i doświadczeni specjaliści, a usługi są świadczone na bardzo wysokim poziomie.

Logic Synergy Sp. z o.o.

Logic Synergy to firma obecna na polskim rynku informatycznym od 1986 roku. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje Zintegrowane Systemy Informatyczne do kompleksowego zarządzania w obszarze ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstwami z branży utility: wod-kan, komunalnych, ciepłowniczych. Firma posiada również w swojej ofercie specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi dla administracji publicznej oraz realizuje indywidualne zlecenia dla różnych branż przemysłowych.

D2S Sp. z o.o.

D2S zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem budowy sieci szerokopasmowych, w tym: koordynacją prac geodezyjnych, projektowaniem sieci, specjalistycznym spawaniem światłowodów, wykonywaniem pomiarów reflektometrycznych. Firma świadczy także usługi w zakresie tunelowych systemów zarządzania ruchem, a także systemów regulacji i automatyki.