Czym są Bazy danych WASKO?

Profesjonalne bazy danych adresowych dla Twojego biznesu

Bazy danych WASKO to kompletne i fachowe źródło wiedzy do weryfikowania i standaryzacji danych adresowych. Zawierają pełne, wiarygodne informacje adresowe z terenu całej Polski: współrzędne geograficzne, kody pocztowe, nazwy ulic, numeracje budynków. Nasze słowniki to narzędzie przeznaczone dla firm obsługujących korespondencję, przetwarzających informacje oraz potrzebujących dostępu do danych geolokalizacyjnych do prowadzenia swoich usług.

Jak działają Bazy danych WASKO?

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Z pomocą naszych słowników przyporządkujesz instytucje i urzędy do adresów, znajdziesz informacje o nazewnictwie wszystkich miejscowości i ich kodach pocztowych, także tych archiwalnych, wycofanych z użytku.

W odpowiednim połączeniu, dane zawarte w naszych bazach znajdują zastosowania m.in. w mechanizmach automatycznej korespondencji, procesach finansowych czy mechanizmach walidujących.

Pełna baza słownikowa

Dane udostępniamy w formie plików tekstowych lub bazodanowych.
Rozwiązanie dla firm, które otrzymane dane importują do własnych systemów.

Dostęp online

Umożliwia wyszukiwanie aktualnych danych w bazie poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie zalecane jest dla firm wyszukujących informacje regularnie, w małej ilości.

Oferta Bazy danych

Dobrze dobrana baza adresowa zwiększa efektywność

 • Zbiór informacji adresowych z terenu całej Polski, przypisanych do miejscowości, ulic i zakresów numeracji budynków. Wśród nich informacje o liczbie ludności, współrzędne geograficzne budynków, centroidy miejscowości oraz kodów pocztowych, czy numeracja TERYT (SYM, SYM_POD, SYM_UL).
 • Baza zawierająca informacje o ilości gospodarstw domowych dla budynków, ulic i kodów pocztowych w Polce oraz informacje o liczbie ludności dla miejscowości, ulic i kodów pocztowych.
 • Baza adresowa wszystkich budynków i mieszkań w Polsce.
 • Współrzędne geograficzne punktów adresowych (geokoordynaty dla 8,7 miliona punktów adresowych)
 • Współrzędne geograficzne miejscowości (centroidy dla 73 tys. miejscowości w Polsce)
 • Współrzędne geograficzne kodów pocztowych (centroidy dla ponad 26 tys. rekordów; przy szacowaniu środka punktu została uwzględniona ilość mieszkańców w poszczególnych budynkach, dzięki temu środek kodu został przesunięty w stronę budynków o największej liczbie ludności)

Dane dotyczące ryzyka zalania budynków w kilku zakresach. Możliwa jest selekcja budynków, dla których występuje ryzyko zalania:

 • brak ryzyka
 • raz na 10 lat
 • raz na 100 lat
 • raz na 500 lat
 • ryzyko zalania w przypadku zniszczenia wałów przeciwpowodziowych
 • Urzędy administracyjne: Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie;
 • Urzędy Skarbowe;
 • Urzędy Celne;
 • Sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe oraz wydziały sądów: cywilne, gospodarcze, prowadzące księgi wieczyste, egzekucyjne, karne, rodzinne;
 • Prokuratury;
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Urzędy Stanu Cywilnego;
 • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kancelarie Komorników Sądowych;
 • Policja;
 • Państwowa Straż Pożarna;
 • Straż Miejska i Straż Gminna;
 • Urzędy Pracy;
 • Izby Administracji Skarbowej.
Zawiera informacje o dacie imienin, rodzaju oraz odmianę imion przez przypadki (mianownik, dopełniacz i wołacz). Oferujemy także bazę imion obcojęzycznych z przyporządkowaniem narodowości do imienia.

Korzyści

Najwyższy standard bezpieczeństwa

Usprawnienie procesu wprowadzania, grupowania i selekcji danych

Wyższa jakość posiadanych baz adresowych i zawartych danych

Eliminacja zdublowanych i błędnych adresów

Zwiększenie komfortu użytkowników podczas wypełniania formularzy

Automatyzacja m.in. korespondencji seryjnej i procesów rozliczeniowych

Wspomaganie obliczania odległości pomiędzy punktami

Dodatkowe usługi

Rozszerz możliwości swojej bazy danych

Możliwości integracyjne

Świadczymy usługę WebAPI dla klientów zainteresowanych integracją własnych systemów z bazami danych, jakie oferujemy. Usługa pozwala na wyszukiwanie danych we własnej aplikacji za pomocą połączenia z serwerem, co daje możliwość dowolnej rozbudowy swoich narzędzi.

Usługi bazodanowe

Za pomocą naszych słowników adresowych realizujemy także zamówienia na różnego rodzaju usługi bazodanowe, m.in.: standaryzację danych, geokodowanie, czy uzupełnienie danych.

Zalety Baz Danych WASKO

To nas wyróżnia

Jakość i aktualność

Dbamy o aktualność danych zawartych w bazach. Aktualizacje wykonujemy z regularną częstotliwością. Kody pocztowe i ulice aktualizujemy co miesiąc. Co kwartał: kancelarie komornicze, sądy, urzędy miast i gmin, współrzędne geograficzne. Co rok sprawdzamy podział terytorialny, urzędy skarbowe, urzędy stanu cywilnego, liczba ludności i gospodarstw domowych, numeracja budynków i mieszkań i pozostałe dane (za wyjątkiem bazy imion i nazwisk).

Doświadczenie

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu baz adresowych oraz serwisów baz danych.

Zgodność z TERYT

Wszystkie dane opisujemy identyfikatorami umożliwiającymi połączenie z danymi z rejestru TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju).

Oficjalne źródła

Informacje znajdujące się w naszych słownikach pochodzą z oficjalnych źródeł, m.in. z: Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędów Miast i Gmin, Poczty Polskiej.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy