Czym jest System Zarządzania Ruchem SYZAR?

Integracja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

System Zarządzania Ruchem SYZAR jest innowacyjnym systemem informatycznym służącym do integracji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak urządzenia sterowania, pomiaru, monitorowania i nadzoru w celu wytworzenia informacji niezbędnych zarządcy do bezpiecznego i efektywnego zarządzania autostradą. Rozwiązanie integruje na różnych poziomach wiele modułów rozproszonych, scentralizowanych oraz systemów zewnętrznych.

Charakterystyka Systemu Zarządzania Ruchem SYZAR

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Na system składają się także niezależne aplikacje użytkowe wspomagające wykonanie zadań, do których przeznaczony jest system jako całość. System zgodny architekturą FRAME (Europejska Ramowa Architektura ITS, ang. European ITS Framework Architecture). Cechami charakterystycznymi Architektury FRAME są jej modułowość, elastyczność i kompleksowość. Zaproponowana metodyka pracy z Architekturą FRAME pozwala użytkownikowi precyzyjnie określić i opisać zestaw funkcjonalności systemu ITS, który zostanie wdrożony na danym terenie.

Korzyści

Efektywne wykorzystanie sieci transportowej

Zwiększenie efektywności zarządzania ruchem w sytuacjach zagrożenia jego płynności

Pełna i kompleksowa integracja wszystkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Natychmiastowa informacja dla Operatora w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego

Automatyczne wdrażanie Procedur Zmiennej Organizacji Ruchu

Elementy systemu

Dostęp do danych

Stanowi główny interfejs graficznych przeznaczony dla operatora. Zapewnia ona wizualizację danych gromadzonych w SYZAR oraz dostęp do funkcjonalności modułów scentralizowanych.
Zawierają implementację procesów biznesowych, udostępniają funkcje na potrzeby centralnej aplikacji operatorskiej oraz są odpowiedzialne za zarządzanie zgromadzonymi informacjami z modułów rozproszonych.
Pośredniczą w wymianie informacji między modułami rozproszonymi a modułami scentralizowanymi oraz między modułami scentralizowanymi a zewnętrznymi źródłami danych. W skład interfejsów i usług komunikacyjnych wchodzą także: aplikacja internetowa i aplikacja mobilna, udostępniające funkcjonalności dla zewnętrznych podmiotów.
To zbiór urządzeń podzielony na odpowiednie typy i klasy wdrożeniowe wraz z obsługującymi je systemami dziedzinowymi. Dostarczają one dane pomiarowe, dane o statusie pracy modułu oraz funkcje sterujące za pomocą interfejsów komunikacyjnych.
Uzupełniają zakres funkcjonalny centralnej aplikacji operatorskiej, operują na współdzielonych zbiorach danych z SYZAR lub na własnych zbiorach danych, które można zaimportować do SYZAR.

Funkcjonalność systemu

Wieloplatformowa integracja

Kluczowe funkcje systemu SYZAR to analiza ruchu: zbieranie i analiza danych z punktów klasyfikacji pojazdów, pomiaru natężenia, prędkości; regulacja ruchu: zarządzanie pasami ruchu oraz prędkością pojazdów za pomocą sygnalizatorów, tablic i znaków zmiennej treści; nadzór drogowy: automatyczne wykrywanie incydentów drogowych, nadzór wizyjny; obsługa remontów: wsparcie planowania remontów infrastruktury, informowanie podróżnych: informacja o warunkach podróży za pomocą różnych kanałów informacyjnych (aplikacja mobilna, RDS, www), analiza pogody: przetwarzanie informacji meteo.

  • Analiza pogody
  • Analiza ruchu
  • Regulacja ruchu
  • Nadzór drogowy
  • Remonty
  • Informowanie podróżnych

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy