Audyt IT

Kontrola systemów pod kątem wydajności 

Przeprowadzamy audyty informatyczne. Wykonujemy dogłębną analizę i ocenę infrastruktury informatycznej organizacji (w tym urządzeń), zasad i procedur. Uzyskanie kompletu informacji dotyczących środowiska informatycznego firmy pozwala nam określić czy wyznaczone cele operacyjne są prawidłowo realizowane, a zasoby organizacji odpowiednio chronione. Z jednej strony oceniana jest użyteczność i niezawodność rozwiązań informatycznych w Twojej organizacji, a z drugiej ich wydajność, wiarygodność, bezpieczeństwo i zgodność z normami.

W zależności od tego, jak duża jest Twoja organizacja, możesz przeprowadzić pojedynczy kompleksowy audyt IT lub indywidualnie przeprowadzić audyt różnych obszarów infrastruktury.

Co nas wyróżnia

Jakość i kompetencje 

Stawiamy na indywidualne podejście, skupiając się na potrzebach i celach Twojej firmy. Wykorzystujemy sprawdzoną i powszechnie akceptowaną metodologię, uznawaną za standard w branży na skalę międzynarodową. Bogate doświadczenie, wszechstronna wiedza oraz dogłębne zrozumienie technicznych i biznesowych aspektów Twojej organizacji przekłada się na rzetelne i trafne rekomendacje.

Jak działamy

Zrozumienie środowiska i analiza

Po zebraniu informacji dotyczycących infrastruktury IT i wykonaniu analizy, jej wyniki umieszczamy w raporcie. Dokument ten przekazujemy klientowi, a jego zawartość szczegółowo omawiamy. Przekazujemy wszystkie informacje – mówimy o poprawnie działających obszarach oraz wskazujemy zidentyifkowane problemy, które następnie objaśniamy. Omawiamy ich znaczenie, ryzyko jakie niosą, potencjalne skutki. W ramach podsumowania prezentujemy propozycje ewentualnych modyfikacji, rekonfiguracji, rozbudowy. Całość stanowi dla klienta bazę wiedzy, na podstawie której może podejmować świadome decyzje o podjęciu lub zaniechaniu zmian w swojej infrastrukturze.

Zalety

Co daje audyt IT?

  • Pozwala zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach danych oraz ryzyka z nimi związane

  • Pomaga w identyfikacji nieefektywności w systemach informatycznych i zarządzaniu nimi

  • Umożliwia sprawdzenie, czy przestrzegane są obowiązujących przepisy oraz standardy branżowe

  • Jego wykonanie jest potwierdzeniem, że organizacja dba o bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

  • Pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyka, zanim staną się one poważnymi problemami.

  • Pomaga w ocenie efektywności zarządzania IT, identyfikując obszary do poprawy

  • Możliwość zidentyfikowania niepotrzebnych kosztów lub nadmiernych wydatków na IT

Usługi powiązane

Audyt bezpieczeństwa

Audyt IT może być usługą niezależną lub może być powiązany z audytem bezpieczeństwa, stanowiąc punkt wyjścia do pogłębionej analizy dotyczącej istniejących sposobów zabezpieczania danych. Audyt bezpieczeństwa może obejmować całą infrastrukturę lub skupić się na określonym obszarze, takim jak ochrona firmowych danych czy krytycznych aplikacji.

Dzięki analizie bezpieczeństwa IT, organizacja ma możliwość dokładnego wykrycia słabych punktów w zabezpieczeniach oraz opracowania skutecznych procedur, które umożliwią sprawną kontrolę ryzyka i dostosowanie procesów niezgodnych z najlepszymi praktykami w obszarze bezpieczeństwa IT.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy