Relacje inwestorskie

Kalendarz raportów okresowych

Kalendarium przekazywania raportów okresowych w roku 2024:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 28 lutego 2024 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 17 maja 2024 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 15 listopada 2024 r.

2. Skonsolidowany raport roczny oraz skonsolidowany raport półroczny:

  • skonsolidowany raport roczny za rok 2023 r. – 26 kwietnia 2024 r.
  • jednostkowy raport roczny za rok 2023 r. – 26 kwietnia 2024 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 13 września 2024 r.