Czym jest KOBAT-Kolektor?

Mediacja i kolekcja danych

KOBAT-Kolektor to system mediacji i kolekcji danych. Automatyzuje procesy transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych rejestrowanych przez elementy sieci telekomunikacyjnej.

Funkcjonalność systemu KOBAT-Kolektor

Praca w w architekturze wielowarstwowej

System jest skalowalny, co oznacza, że jest w stanie pracować efektywnie w środowisku, w którym liczba przetwarzanych danych rośnie dynamicznie i zachować pełnię swojej skuteczności i wydajności. Cecha ta jest szczególnie istotna w dobie dynamicznego rozwoju usług cyfrowych, metod komunikacji oraz obiektów mogących stanowić źródło informacji bilingowych.

Kolejną cechą wyróżniającą KOBAT-Kolektor wśród innych systemów mediacji i kolekcji danych jest rozbudowana funkcjonalność związana z obsługą warstwy bazy danych. Poza standardowym zastosowaniem jako centrum sterowania i wymiany informacji pomiędzy modułami systemu, pełni ona funkcję wydajnej hurtowni danych xDR. Realizacja pomysłu rejestracji danych xDR w trakcie ich przetwarzania było jednym z głównych celów stawianych przed systemem i umożliwiło uzupełnienie jego możliwości o szereg funkcji, niedostępnych dla rozwiązań konkurencyjnych, takich jak: zarządzanie danymi nierozliczonymi, archiwum danych bilingowych, czy automatyczny interfejs raportowania CRM.

Korzyści

Uproszczenie i poprawa skuteczności procesów

Uproszczenie procesów transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych telekomunikacyjnych

Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,

Pełna kontrola obsługiwanego procesu

Uproszczenie procesów wprowadzania nowych usług, skrócenie czasu bill-to-pay

Poprawa skuteczności procesu rozliczeniowego

Automatyzacja dystrybucji danych do systemów wspomagających procesy biznesowe

Pełna gwarancja zabezpieczenia przed utratą danych wskutek awarii

Charakterystyka systemu KOBAT-Kolektor

Pełne dopasowanie do potrzeb

System przetwarza informacje o bilingu abonentów, bilingu na styku sieci operatorów, dane z sieci sygnalizacji 7, informacje o usługach zrealizowanych z wykorzystaniem protokołu IP. Są to przede wszystkim informacje konieczne dla rozliczeń (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe itp.) oraz dane z pomiarów ruchowych.

Źródłem danych mogą być zarówno systemy mediacyjne (np. SICC), jak również bezpośrednio obiekty rejestrujące i udostępniające informacje. Aby zapewnić pozyskiwanie istotne informacje z możliwie szerokiego zestawu obiektów rejestrujących dane w sieci telekomunikacyjnej, moduły akwizycyjne systemu zostały wyposażone w kluczowe, wykorzystywane w branży protokoły komunikacyjne, w tym ftam, cmip, tcp/ip, ss7, ascii, q3. Zbierając dane jednocześnie z wielu różnych elementów sieci, realizując funkcje weryfikacji i unifikacji danych, stanowi dla odbiorców tych danych (np. systemów bilingowych obsługi abonenta, wykrywania nadużyć, wspomagania zarządzania) kompletne źródło informacji.

  • Standaryzacja i normalizacja danych

  • Przygotowanie danych dla systemów BSS

  • Mechanizmy retencji danych

  • Pełna audytowalność procesu

  • Kontrola szczelności procesu rozliczeń

  • Automatyzacja procesów pobierania danych z obiektów w tym również central PSTN

  • Eliminacja zawodnych i trudno dostępnych napędów magnetycznych (napędy DAT, streamery, przewijaki)

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy