Wyniki wyszukania dla :

  • UczestnictwoWASKO w Mobile World Congress grafika pop up

Uczestnictwo w Mobile World Congress

Miło nam poinformować, że GK WASKO będzie uczestniczyć w wydarzeniu Mobile World Congress 2023. Kongres odbędzie się w Barcelonie na przełomie lutego i marca (27.02-2.03.2023). Podczas wydarzenia zaprezentujemy nasze innowacyjne rozwiązania dla branży telekomunikacyjnej: NEDAPS, NEDAPS SEC, OSS, BSS, systemy informatyczne. WASKO od samego początku swojego istnienia jest mocno związane z branżą telekomunikacyjną. Od lat wspieramy rozwój biznesu naszych klientów, tworząc wysokiej klasy rozwiązania, które zostały przetestowane przez czołowe polskie firmy telekomunikacyjne. Mobile World Congress to największe targi telekomunikacyjne na świecie, miejsce spotkań globalnych operatorów telefonii komórkowej, producentów urządzeń, dostawców technologii i wszystkich tych, którzy swoimi projektami [...]

Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2023 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2023 roku: Skonsolidowane raporty kwartalne:a) skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 24 lutego 2023 rb) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 19 maja 2023 r.c) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 17 listopada 2023 r.Zarząd WASKO [...]

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 25 stycznia 2023r. z COIG S.A. (spółką zależną Emitenta ) z siedzibą w Katowicach aneksu do umowy pożyczki pieniężnej (Umowa) która została udzielona Emitentowi w kwocie 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych) w dniu 28 października 2021r.Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2023 roku.Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.O podpisaniu Umowy ze spółką zależną COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2021 z dnia 28 października 2021.COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale [...]

Współpraca z Miastem Kielce

WASKO po raz kolejny zawarło umowę z Miastem Kielce, której przedmiotem jest serwis i wsparcia techniczne infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie”. Przez najbliższy rok inżynierowie WASKO będą świadczyli usługi w powyższym zakresie. WASKO jest autoryzowanym partnerem kilku wiodących producentów sprzętu m.in. Hitachi Vantara i Juniper Network. Zdobywane przez lata doświadczenie poparte zrealizowanymi projektami, pozwala nam oferować pomoc techniczną na najwyższym poziomie, przeprowadzaną przez zespół doświadczonych inżynierów o wysokich kompetencjach potwierdzonych licznymi certyfikatami.

  • Przedłużenie wsparcia dla systemu backupu Commvault oraz klastra niezawodnościowego Hitachi

Umowa z Powiatem Pruszkowskim

Na początku grudnia WASKO zawarło umowę na dostawę i wdrożenie macierzy dyskowej Hitachi E790 w ramach budowy Powiatowego Centrum Danych dla Powiatu Pruszkowskiego. Zaimplementowany sprzęt objęty jest gwarancją przez następne 3 lata. Bardzo nas cieszy, że po raz kolejny nasza wiedza i doświadczenie w zakresie pamięci masowej zostały docenione i możemy uczestniczyć w realizacji tego projektu. Od kilkunastu lat jesteśmy autoryzowanym partnerem serwisowym Hitachi. Ciągle rozwijamy współpracę w tym względzie, zarówno w obszarze budowania nowych rozwiązań, jak i w zakresie utrzymania działających już systemów, by oferować jeszcze lepszą jakość i możliwości

  • Grafika ilustrująca informację o nowej umowie WASKO z Ministerstwem Sportu i Turystyki dot. przedłużenia usługi wsparcia

Kolejna realizacja dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Z sukcesem zrealizowaliśmy kolejną umowę. WASKO przedłużyło usługę wsparcia dla systemu backupu Commvault oraz klastra niezawodnościowego Hitachi dla Ministerstwa Sportu i Turystyki o kolejny rok. Nasi inżynierowie, w ramach wsparcia zajmują się m.in. niezbędnymi aktualizacjami, aby system zapewniał pełnię możliwości działania. WASKO od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych i systemów wysokiej dostępności.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500
Zadzwoń

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania
Formularz online
Przejdź do góry