Czym jest Internet Rzeczy?

Internet rzeczy (IoT, od ang. Internet of Things) to koncepcja, według której przedmioty codziennego użytku połączone są z Internetem. Dzięki czemu mogą wymieniać się danymi z innymi urządzeniami lub systemami za pomocą wbudowanych sensorów, oprogramowania czy innych technologii. To sprawia, że przedmioty te stają się „inteligentne”, mogąc na przykład monitorować swoje otoczenie, zbierać dane, a nawet automatycznie podejmować pewne działania bez bezpośredniego udziału człowieka. W skrócie, IoT sprawia, że przedmioty stają się bardziej interaktywne i samodzielne. Otwiera to nowe możliwości w zakresie automatyzacji i zdalnej kontroli, przynosząc wiele korzyści zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla całych społeczności czy branż.

Więcej o IoT pisaliśmy na naszym wcześniejszym blogu: https://www.wasko.pl/wpisy-blog/czym-jest-iot/.

W przypadku branży fotowoltaicznej Internet rzeczy również znalazł swoje zastosowanie. Dzięki zdolnościom IoT do zbierania, przekazywania i analizowania danych w czasie rzeczywistym, właściciele i operatorzy farm mogą uzyskać głęboki wgląd w działanie systemu, co umożliwia podejmowanie precyzyjnych decyzji.

Przykłady zastosowania Internetu rzeczy w branży fotowoltaicznej

Wykorzystanie IoT w monitorowaniu farm fotowoltaicznych otwiera szereg możliwości dla optymalizacji pracy, poprawy wydajności oraz zapewnienia długotrwałej trwałości instalacji solarnych.

Oto kilka bardziej szczegółowych przykładów zastosowań:

Zdalne śledzenie parametrów pogodowych
Czujniki IoT mogą zbierać dane na temat warunków pogodowych, takich jak nasłonecznienie, temperatura, prędkość wiatru i wilgotność powietrza. Dane te mają bezpośredni wpływ na wydajność farmy fotowoltaicznej. Dzięki uzyskanym informacjom możliwe jest dostosowanie kątów nachylenia paneli do aktualnych warunków słonecznych czy też wcześniejsze przygotowanie systemu na ewentualne ekstremalne warunki pogodowe.

Precyzyjne monitorowanie produkcji energii
Czujniki umieszczone w kluczowych punktach instalacji mogą dostarczać dane na temat wydajności konkretnych części farmy fotowoltaicznej. Pozwala to na wykrycie paneli działających poniżej oczekiwanej efektywności, co może wskazywać na potrzebę konserwacji, czyszczenia lub nawet wymiany uszkodzonych modułów.

Optymalizacja zużycia energii
Dane zgromadzone przez urządzenia IoT mogą być wykorzystane do optymalizacji zużycia energii poprzez inteligentne zarządzanie dystrybucją produkowanej energii. Na przykład, w sytuacji nadprodukcji, energia może być automatycznie przekierowywana do systemów magazynowania lub sprzedana do sieci, zwiększając rentowność inwestycji.

Awaryjność i konserwacja predykcyjna
Technologie Internetu Rzeczy znacznie usprawniają proces wykrywania awarii i planowania konserwacji. Dzięki zdolności do analizy modeli pracy i przewidywania potencjalnych usterek, możliwe jest zaplanowanie działań konserwacyjnych z wyprzedzeniem, minimalizując przestoje i koszty operacyjne. Na przykład, system może wykryć nadmierne nagrzewanie się inwertera, co jest sygnałem do jego przeglądu lub wymiany, zanim spowoduje przerwy w dostawie energii.

Bezpieczeństwo farmy fotowoltaicznej
Za pomocą kamer i czujników ruchu IoT możliwe jest również monitorowanie obszaru farmy pod kątem nieautoryzowanego dostępu lub innych zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak pożar. W przypadku wykrycia niepożądanej aktywności system może automatycznie powiadomić odpowiednie służby lub administratorów farmy.

Monitorowanie wpływu środowiskowego
Czujniki IoT mogą również służyć do monitorowania wpływu farmy fotowoltaicznej na lokalne środowisko. Na przykład, mogą one śledzić temperaturę gruntu czy jakość wody w pobliżu instalacji. Umożliwia to wczesne wykrywanie potencjalnych negatywnych skutków i umożliwia podjęcie działań zmierzających do ich minimalizacji.

Korzyści wykorzystania Internetu rzeczy w branży fotowoltaicznej

Zastosowanie Internetu Rzeczy w farmach fotowoltaicznych przynosi szereg korzyści, które znacząco wpływają na efektywność, wydajność oraz ekonomiczność tych systemów.

Poniżej przedstawimy niektóre z kluczowych benefitów:

  • Monitoring w czasie rzeczywistym
  • Zwiększona efektywność poprzez zarządzanie produkcją i magazynowaniem energii
  • Optymalizacja zadań konserwacyjnych
  • Bezpieczeństwo
  • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
  • Lepsza jakość danych pomiarowych
  • Skalowalność systemów monitorowania

Dzięki tym korzyściom, implementacja IoT w systemach fotowoltaicznych stanowi narzędzie do zwiększania wydajności, obniżania kosztów operacyjnych i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w energię odnawialną.

WASKO dla branży PV

WASKO w swojej ofercie do zarządzania farmami fotowoltaicznymi wykorzystuje rozwiązanie OpenEye.

SCADA dla fotowoltaiki to rozwiązanie, które wyróżnia się na tle innych swoją unikalną zdolnością adaptacyjną do różnych sytuacji i warunków pracy farmy. Nie ma znaczenia, czy zarządza się małą instalacją, czy rozległą farmą solarną – to oprogramowanie dopasowuje się do wszystkich potrzeb.

Funkcje, takie jak precyzyjna analiza danych na żywo, szybkie rozpoznawanie i diagnozowanie awarii oraz przewidywanie trendów wydajności, to tylko niektóre z mocnych stron tego systemu.

Co więcej, system OpenEye SCADA wyposażony jest w zaawansowane narzędzia analityczne, które pomagają w optymalizacji produkcji energii, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie rentowności inwestycji. Pozwoli łatwo zidentyfikować obszary wymagające uwagi, zmniejszyć ryzyko przestojów i minimalizować koszty operacyjne, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Zaawansowane funkcjonalności OpenEye SCADA dla fotowoltaiki są możliwe dzięki zastosowaniu sterownika przemysłowego IoT PV Monitor, technologii Internetu rzeczy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu to zachęcamy do kontaktu. Nasz zespół od lat implementuje nowoczesne rozwiązania, które pomogą usprawnić Twój biznes. Chętnie pomożemy i doradzimy w zakresie nowoczesnych rozwiązań, również z wykorzystaniem możliwości Internetu Rzeczy.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy