WASKO na VI Międzynarodowym Forum Tunelowym

W dniach 13-15 maja 2024 r. w Bielsku-Białej odbyło się VI Międzynarodowe Forum Tunelowe, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć jako partner wydarzenia. Stało się już tradycją, że cykl konferencji Polskiego Kongresu Drogowego każdego roku wypełnia Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli, przyciągając specjalistów, inżynierów, producentów i dostawców z całego świata.

Podczas Forum nasz zespół Specjalistów ds. rozwiązań tunelowych reprezentował WASKO, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem oraz poznając najnowsze trendy w branży. Potwierdzeniem wysokiej rangi Forum było objęcie go patronatem przez International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES oraz Komitet Techniczny ds. Tuneli Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Oto, co miało miejsce podczas Forum:

  • Spotkania z międzynarodowymi ekspertami i liderami branży.
  • Prezentacje najnowszych trendów i innowacji w technologii tunelowej.
  • Nawiązywanie nowych kontaktów i rozwijanie istniejących partnerstw.

Forum obejmowało również sesje poświęcone:

  • Aspektom prawnym w zakresie inwestycji tunelowych, w tym zmianom ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
  • Rozpoznaniu geologicznemu, geotechnicznemu i hydrologicznemu inwestycji tunelowych.
  • Projektowaniu tuneli, wyborze technologii, wyposażeniu (izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa) oraz eksploatacji tuneli.

W ostatnim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wycieczce technicznej na budowę tunelu na trasie S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki).

Cieszymy się, że mogliśmy wymieniać doświadczenia i wiedzę z tak znaczącymi postaciami branży. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i współpracę, które przyczyniają się do kształtowania przyszłości infrastruktury tunelowej!

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy