System wsparcia operacyjnego, a system wsparcia biznesowego

Różnice pomiędzy OSS i BSS, sprawdź, które rozwiązanie jest dla Ciebie?

W dzisiejszych czasach, w świecie usług telekomunikacyjnych, Business Support System (BSS) oraz Operations Support System (OSS) stanowią kluczowe narzędzia, umożliwiające kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego infrastrukturą techniczną. BSS i OSS to dwie rodziny systemów, które realizują różne zadania, takie jak zarządzanie procesami biznesowymi, monitorowanie dostępności i wydajności infrastruktury technicznej, nadzorowanie jakości dostarczanych usług, analizowanie trendów rynkowych, a także optymalizację kosztów i poprawę jakości usług. W artykule omówimy czym różnią się oba rozwiązania oraz jak ich integracja może pomóc firmom w osiągnięciu sukcesu na rynku usług telekomunikacyjnych. Przedstawimy również najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia BSS i OSS oraz trendy i wyzwania, które stoją przed tymi systemami w przyszłości.

OSS vs BSS

OSS oraz BSS to określenia, pod którymi kryje szereg rozwiązań realizujących zadania z obszaru wsparcia operacyjnego (OSS) oraz biznesowego (BSS). Podział na OSS oraz BSS stanowi pewną podstawę branży telekomunikacyjnej. Wdrożenie tych rozwiązań może wygenerować wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Korzyści te, omówimy w dalszej części artykułu. W pierwszej kolejności przedstawimy różnice między systemami OSS oraz BSS.

Zasadnicza różnica to obszar w którym dany system działa. OSS obejmuje wszystkie procesy związane z działalnością operacyjną operatora i w dużej mierze skupia się na efektywnym zarządzaniu całą infrastrukturą techniczną służącą do dostarczania usług abonentom oraz jej optymalnym wykorzystaniu. Przykładowymi procesami OSS mogą być monitorowanie sieci, inwentaryzacja sieci, automatyczna konfiguracja urządzeń i usług, monitorowanie jakości usług. Rozwiązania BSS pomagają usprawnić procesy i działania związane z obsługą klienta oraz procesem sprzedaży i rozliczania usług. Oprócz różnic w zakresie funkcjonalności, OSS i BSS różnią się również rodzajem danych, które obsługują. OSS zazwyczaj obsługuje dane techniczne, takie jak wydajność sieci, przepływ danych, wykorzystanie zasobów i inne dane techniczne. BSS z kolei obsługuje dane biznesowe, takie jak dane klientów, zamówienia, dane taryfikacyjne czyli dotyczące sposobu naliczania opłat za korzystanie z różnego rodzaju usług, np. telekomunikacyjnych, transportowych czy energetycznych , faktury i inne dane związane ze specyficznymi dla operatora procesami biznesowymi.

Reasumując, można stwierdzić w dużym uproszczeniu, że różnica między OSS a BSS polega na tym, że OSS skupia się na zarządzaniu i monitorowaniu infrastruktury technicznej firmy, a BSS na zarządzaniu procesami biznesowymi i danymi biznesowymi.

Poniższa tabela w sposób poglądowy przedstawia porównanie omawianych rozwiązań:

OSSBSS
Orientacja na zapewnienie ciągłości i efektywności działania infrastruktury technicznejOrientacja na działania wewnątrz organizacji
Obsługuje funkcje zarządzania infrastrukturą sieciowąObsługuje zarządzanie zamówieniami, fakturowaniem, klientami oraz produktami
Systemy klasy OSS obsługiwane są zwykle przez personel techniczny – inżynierowie, specjaliści i programiściSystemy BSS obsługiwane są przez specjalistów biznesowych – handlowcy, sprzedawcy, produkt menadżerowie, marketing
Zawiera informacje o dostępach sieci, wydajności, umożliwia zarządzanie sieciąObejmuje informacje dotyczące klientów, realizowanych sług i relacji między nimi
Główny cel: Usprawnienie zarządzania infrastrukturą techniczną operatoraGłówny cel: Utrzymanie kontaktu z klientem oraz sprzedaż nowych usług

Korzyści wynikające z wdrożenia systemów

Business Support System (BSS)

  • Poprawa obsługi klienta: BSS umożliwia automatyzację procesów obsługi klienta, takich jak fakturowanie, obsługa reklamacji i zamówień. To pozwala na szybką reakcję na potrzeby klientów i poprawę ich satysfakcji.
  • Zwiększenie sprzedaży: BSS umożliwia monitorowanie zachowań klientów i ich potrzeb, co pozwala na lepsze dopasowanie oferty firmy do potrzeb klientów i zwiększenie sprzedaży.

  • Precyzyjne zarządzanie danymi: BSS umożliwia precyzyjne zarządzanie danymi klientów, zamówień, transakcji finansowych i innych danych biznesowych, co pozwala na łatwe generowanie raportów i analizę danych.
  • Optymalizacja procesów: BSS umożliwia automatyzację wielu procesów biznesowych, co pozwala na szybsze przetwarzanie danych i optymalizację procesów w firmie.

  • Ścisła kontrola kosztów: BSS umożliwia monitorowanie kosztów procesów biznesowych, co pozwala na szybką identyfikację źródeł kosztów i minimalizowanie kosztów działania firmy.

Operations Support System (OSS)

  • Automatyzacja procesów: OSS zapewnia automatyzację wielu procesów, takich jak zarządzanie sieciami, konfiguracją urządzeń i usług, monitorowanie wydajności, co pomaga w oszczędzaniu czasu i zasobów ludzkich.
  • Poprawa wydajności: OSS umożliwia monitorowanie wydajności infrastruktury sieciowej i szybkie reagowanie na wszelkie problemy. To pozwala na szybsze usuwanie awarii i minimalizowanie czasu przestoju.
  • Poprawa jakości usług: OSS umożliwia zautomatyzowane zarządzanie jakością usług i ich monitorowanie, co pozwala na szybką reakcję na wszelkie problemy i minimalizowanie czasu przestoju, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów.
  • Ścisła kontrola nad kosztami: OSS umożliwia precyzyjne monitorowanie kosztów infrastruktury i usług, co pozwala na szybką identyfikację źródeł kosztów i minimalizowanie kosztów działania firmy.
  • Zwiększenie elastyczności: OSS umożliwia łatwe wprowadzanie zmian w infrastrukturze i usługach, co umożliwia dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynkowych i zapewnienie elastyczności w działaniu.

Czy OSS i BSS można wdrożyć razem?

W dzisiejszych czasach, w świecie usług telekomunikacyjnych, Business Support System (BSS) oraz Operations Support System (OSS) stanowią kluczowe narzędzia, umożliwiające kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego infrastrukturą techniczną. BSS i OSS to dwie rodziny systemów, które realizują różne zadania, takie jak zarządzanie procesami biznesowymi, monitorowanie dostępności i wydajności infrastruktury technicznej, nadzorowanie jakości dostarczanych usług, analizowanie trendów rynkowych, a także optymalizację kosztów i poprawę jakości usług. W artykule omówimy czym różnią się oba rozwiązania oraz jak ich integracja może pomóc firmom w osiągnięciu sukcesu na rynku usług telekomunikacyjnych. Przedstawimy również najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia BSS i OSS oraz trendy i wyzwania, które stoją przed tymi systemami w przyszłości.

Rozwój OSS i BSS

Branża telekomunikacyjna stale się rozwija. Przez wiele lat telekomunikacja była jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, trend ten nadal się utrzymuje. Rozwój technologii i innowacje w dziedzinie telekomunikacji przyczyniają się do poprawy wydajności sieci, szybkości przesyłania danych oraz jakości usług telekomunikacyjnych. 

W ostatnich latach, branża telko rozwija się szczególnie intensywnie w zakresie sieci 5G oraz Internetu Rzeczy (IoT). 5G to nowa generacja sieci komórkowych, która oferuje większą szybkość przesyłania danych, mniejsze opóźnienia i większą pojemność sieci. Więcej pod linkiemIoT natomiast pozwala na połączenie ze sobą urządzeń i maszyn, umożliwiając im przekazywanie informacji i współpracę w celu poprawy efektywności i komunikacji między nimi. O IoT przeczytasz więcej na naszym blogu.

Ponadto, wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, branża telekomunikacyjna zyskała możliwość udoskonalenia sieci poprzez zwiększenie automatyzacji, optymalizacji wykorzystania zasobów oraz poprawę jakości obsługi klienta. Takie udoskonalenia możliwe są właśnie między innymi przez wdrożenie rozwiązań OSS i BSS. To one stanowią kluczowe narzędzia, umożliwiające kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego infrastrukturą sieciową.  

Zarządzaj przedsiębiorstwem lepiej!

Podsumowując, Business Support System (BSS) i Operations Support System (OSS) z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa, to kluczowe rozwiązania w świecie usług telekomunikacyjnych, umożliwiające kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego infrastrukturą sieciową. Dzięki ścisłemu zintegrowaniu procesów biznesowych i technicznych, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć lepszą efektywność kosztową, poprawić jakość usług oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Jednakże, aby wdrożenie BSS i OSS było skuteczne, firmy decydujące się na implementacje rozwiązań muszą być przygotowane na wyzwania, takie jak potrzeba ciągłego aktualizowania systemów i doskonalenia procesów biznesowych. Z pewnością przyda się wówczas specjalistyczna wiedza i wsparcie z zakresu nowoczesnych technologii, automatyzacji oraz aktualnych trendów na rynku telekomunikacyjnym. Taką wiedzę mogą zaoferować specjaliści WASKO, którzy podzielą się posiadaną wiedzą i pomogą udoskonalić Twoje przedsiębiorstwo.

Poznaj nasze dedykowane rozwiązania WASKO OSS i WASKO BSS i przenieś swój biznes na wyższy poziom technologiczny.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy