W tym artykule skupimy się na orkiestracji usług w sieci 5G. Operatorzy telekomunikacyjni stoją dzisiaj przed wieloma wyzwaniami: potrzebą innowacji i oferowania szerszego wyboru usług, przy jednoczesnym zwiększeniu skali sieci, przepustowości i elastyczności. Muszą także obniżyć koszty operacyjne i wdrożyć usługi znacznie szybciej, w ciągu kilku minut, a nie godzin czy dni. Dlatego kluczową rolę odgrywa obecnie orkiestracja, która usprawnia procesy operacyjne przynoszące korzyści zarówno firmie, jak i jej klientom.

Orkiestracja sieci – na czym polega?

W przypadku branży telco, chodzi oczywiście o orkiestrację usług sieciowych. Odnosi się do automatyzacji interakcji między wieloma typami urządzeń, systemów i platform usługowych

>> Zobacz poprzedni artykuł i sprawdź czym różni się automatyzacja od orkiestracji.

Orkiestracja usług sieciowych to proces polegający na automatycznym programowaniu zachowania sieci. Odbywa się to tak, aby sieć była w stanie płynnie współpracować z elementami oprogramowania i sprzętu, a usługi i aplikacje były optymalnie dostarczane. Główną ideą orkiestracji usług sieciowych jest oddzielenie usług sieciowych od komponentów sieci, przy jednoczesnym automatycznym skonfigurowaniu sieci zgodnie z dostarczonymi specyfikacjami usług.

sieć 5G

Rozwój rozwiązań do orkiestracji

W przypadku dzisiejszych zwirtualizowanych sieci orkiestracja obejmuje wiele domen, wirtualizację funkcji sieciowych (NFV, ang. Network Function Virtualization), sieci definiowane programowo (SDN, ang. Software Defined Network), a także tradycyjną sieć fizyczną i wszystkie jej komponenty, jak również inne powiązane systemy w sieci.

Niektórzy dostawcy oferują liczne produkty do zarządzania i orkiestracji, z których każdy uzupełnia ich portfolio rozwiązań BSS/OSS. Inni dostarczają rozwiązania zapewniające duże możliwości automatyzacji i orkiestracji sieci.

Rozwój architektur i interfejsów orkiestracji usług nabiera tempa, ale każdy dostawca zazwyczaj opracowuje własne protokoły i mechanizmy, więc integracja nadal pozostaje dużym wyzwaniem. A to właśnie interoperacyjność i standaryzacja odgrywają kluczową rolę w kierunku elastycznej i opłacalnej orkiestracji.

Integracja – nowa potrzeba w orkiestracji

sieć 5G

Obecnie aby wykorzystać pełne możliwości architektur sieciowych, operatorzy potrzebują nowego systemu sterowania i zarządzania, zdolnego do łatwej integracji systemów orkiestrujących różne technologie i typy zasobów dostępnych w nowoczesnej infrastrukturze sieciowej.

Dostępne na rynku rozwiązania do orkiestracji znacznie rozwinęły się w porównaniu ze starszymi systemami zarządzania, jednak te ostatnie nadal odgrywają istotną rolę w świadczeniu usług sieciowych przez operatorów. Rozwój sieci i ciągłe zmiany wymuszają heterogeniczne środowiska, w których „stara” technologia musi współistnieć z „nową”.

Żeby ostatecznie połączyć starsze mechanizmy z nowymi architekturami, potrzebny jest integrator, który stworzy jedno, spójne rozwiązanie, współpracujące z dotychczas posiadanymi narzędziami do zarządzania i konfiguracji sieci.

To właśnie z tego rodzaju wyzywaniem zmierzyliśmy się u naszego Klienta, jednego z największych operatorów sieci komórkowych w Polsce.

Wyzwanie u klienta

Klient w swojej sieci korzysta z szeregu systemów informatycznych umożliwiających zarządzanie wydzielonymi obszarami swojej infrastruktury. Jednak nie dają możliwości całościowego zarządzania procesem kreowania ścieżek L2 oraz L3 do urządzeń transmisyjnych.

Na bazie dotychczasowych, pozytywnych doświadczeń z użytkowania systemu NEDAPS, klient poprosił nas o rozszerzenie jego funkcjonalności o orkiestrację procesu kreowania ścieżek transmisyjnych na potrzeby sieci 5G.

W omawianym przypadku NEDAPS pełni rolę orkiestratora sieci 5G, który optymalnie zarządza wymianą danych pomiędzy kilkoma różnymi systemami OSS, zapewniając ich optymalną współpracę oraz eliminując nadmiarowe przesyłanie danych.

Orkiestracja usług z NEDAPS

Funkcjonalność, którą zaimplementowano, umożliwia automatycznie zaplanowanie oraz uruchomienie ścieżki transmisyjnej do urządzeń sieciowych (gNodeB, eNodeB, router, OLT).

Proces planowania ścieżki transmisyjnej jest realizowany w pełni automatycznie. System sam proponuje optymalny przebieg poprzez poszczególne segmenty sieci na podstawie przeprowadzanego codziennie procesu inwentaryzacji oraz danych pobieranych on-line z urządzeń i systemów różnych producentów. Tak zaproponowana ścieżka podlega weryfikacji przez inżyniera sieciowego, który może ją zaakceptować bądź zmienić.

Końcowym etapem jest automatyczne wykreowanie zatwierdzonej ścieżki przez system NEDAPS. W zależności od rodzajów urządzeń sieciowych biorących udział w planowaniu ścieżki, system sam dopasowuje algorytmy przetwarzania danych, nie angażując do tego celu operatora systemu.

Dzięki zaawansowanemu modułowi harmonogramowania, NEDAPS pozwala na uruchomienie procesu kreacji ścieżki w najbardziej dogodnym – z punktu widzenia operatora – terminie.

Przyspiesz transformację w branży telekomunikacyjnej – podsumowanie

Nowo dostarczona funkcjonalność zapewnia kompleksowe możliwości orkiestracji sieci i usług oraz integracji. Umożliwia szybkie i wydajne projektowanie oraz wdrażanie nowych zaawansowanych technicznie usług w oparciu o potrzeby biznesowe, co prowadzi do znacznego skrócenia czasu dostarczania usług do klienta końcowego oraz zwiększa zyski klienta – podsumowuje Marek Woszczyna, Dyrektor Pionu Systemów Telekomunikacyjnych Departament Usług Teleinformatycznych WASKO.

System NEDAPS zaprojektowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, poparte licznymi realizacjami. Dzięki czemu stworzyliśmy rozwiązanie dające możliwość orkiestracji dowolnych konfiguracji i procesów związanych z zarządzaniem cyklem życia usługi. Z pomocą NEDAPS, operatorzy telekomunikacyjni mogą przekształcić dotychczasowy, często manualny, proces zarządzania usługami i siecią w pełni zautomatyzowany system, oparty na idei low-code.

Sprawdź jak w WASKO wdrażamy orkiestrację sieci dzięki NEDAPS. Przeczytaj o wszystkich funkcjonalnościach systemu albo skontaktuj się z nami, by odkryć możliwości współpracy.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy