Rozwiązania IoT (Internet rzeczy)

IoT to skrót od angielskiego „Internet of Things” i w powszechnym użyciu tłumaczy się go dosłownie, jako Internet Rzeczy. Koncepcja ta jest obecnie bardzo popularna. Tak bardzo, że wręcz można spotkać przykłady jej zastosowania np. idąc przez ulicę. Często nie dostrzegamy w ogóle tego rodzaju implementacji w otaczających nas rzeczach, nie jesteśmy świadomi obecności tej technologii, a wyjaśnienie na czym polega IoT jest dla wielu osób problematyczne. W tym artykule przyjrzymy się znaczeniu i możliwościom IoT.

Czym jest IoT?

Wyjaśnijmy więc najpierw czym jest koncepcja Internetu rzeczy. W pierwszym kroku, naprowadzającym na temat IoT, odwołamy się do przykładów – urządzeń codziennego użytku z funkcją smart. Chodzi o telewizory, lodówki, ekspresy, pralki, opaski treningowe, kamery do monitoringu – obecnie już prawie wszyscy znają urządzenia, które łączą się z internetem. Funkcja ta umożliwia ”komunikację“ z urządzeniami, dzięki czemu można nimi np. zdalnie sterować, np. za pomocą smartfona, czy tabletu.

Czy to jest Internet rzeczy? Nie, koncepcja IoT nie oznacza urządzeń smart, jego skala jest zdecydowanie większa.

Internet rzeczy – gama nowych możliwości

Nie ma jednej, prawidłowej definicji Internetu rzeczy. Różne organizacje, uczelnie, naukowcy i akademicy mogą inaczej podchodzić do objaśniania tej koncepcji. Generalnie, termin IoT odnosi się do urządzeń komunikujących się ze sobą wzajemnie, bez ingerencji człowieka. Za pomocą połączenia internetowego, urządzenia łączą się z punktem wymiany danych, gdzie te są gromadzone i przetwarzane. Dzięki wymianie danych, jedno urządzenie może wpływać na następne, dostarczając całą gamę nowych możliwości.

To sprawia, że IoT ma ogromne znacznie w świeci biznesu. Na przykładzie Zintegrowanego System Zarządzania Ruchem SYZAR, zaprojektowanego przez WASKO, przedstawimy sposób działania IoT w praktyce i wpływ jaki wywiera.

Pośród wielu funkcji systemu SYZAR znajduje się analiza pogody oraz analiza ruchu. Obie opierają się na pozyskiwaniu danych przez czujniki znajdujące się przy pasach ruchu.

W pierwszym przypadku, czujniki zbierają informacje meteorologiczne ze stacji pomiarowych i automatycznie przekazują je administratorom infrastruktury drogowej. Administratorzy podejmują decyzję o wyświetleniu komunikatu dla kierowców, a w następstwie podróżujący informowani są o warunkach drogowych za pomocą różnych kanałów informacyjnych: tablic i znaków o zmiennej treści itp. W przypadku analizy ruchu, czujniki zbierają i analizują dane dotyczące klasyfikacji pojazdów, pomiaru prędkości i natężenia ruchu. Pozyskane informacje służą administratorom infrastruktury np. do sterowania sygnalizacją.

Trendy to nie wszystko

Internet rzeczy pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału rożnych urządzeń, przez co jest obecnie jednym z kluczowych trendów w projektowaniu rozwiązań IT. Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że technologie bardzo szybko się rozwijają, więc kierowanie się trendami w przypadku rozwiązań IT, powinno być ściśle związane z wnikliwą analizą realnych problemów, które mają zostać rozwiązane.

Na etapie projektowania rozwiązania opartego o IoT, kluczowe będą pytania o to, jakie korzyści faktycznie jesteśmy w stanie uzyskać i czy dostępne są odpowiednie zasoby – ludzie, technologia, finanse – które pozwalają na wdrożenie innowacyjnego projektu. Wdrożenie IoT zakończy się sukcesem, jeśli odpowiednio wcześnie zostanie wzięte pod uwagę ryzyko, które niesie ze sobą ta technologia.

Odpowiednie umiejętności

Jeżeli zastanawiasz się nad rozwiązaniem usprawniającym działania Twojej firmy poprzez zastosowanie technologii IoT, przede wszystkim dobierz odpowiedni zespół doświadczonych specjalistów, który zajmie się przygotowaniem wnikliwej analizy.

Razem rozważcie wszystkie możliwości, a także przeciwwskazania. Dobry zespół będzie kierował się przede wszystkim potrzebami i oczekiwaniami przedsiębiorstwa, a dopiero później trendami technologicznymi.

Nasz zespół od lat zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań IT. Mamy bogate doświadczenie przy realizacji projektów IT dla sektora publicznego, jak i prywatnego, w wielu różnych branżach. Chętnie pomożemy i doradzimy w zakresie nowoczesnych rozwiązań, również z wykorzystaniem koncepcji IoT. Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą i wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy