Rola systemów wsparcia operacyjnego (OSS) odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu branży telekomunikacyjnej. W tym artykule wyjaśnimy rolę jaką pełnią systemy OSS w nowoczesnym sektorze telco poprzez omówienie sposobu działania systemu tego typu na przykładzie własnego rozwiązania.

Wyzwania operatorów

Środowisko informatyczne, w którym operatorzy telekomunikacyjni świadczą usługi swoim klientom staje się coraz bardziej złożone. Oczywistym jest, że na bieżąco muszą oni mieć ogląd na swą infrastrukturę, by np. zapobiegać awariom, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości sprzedawanych usług. Dziś operatorom pomagają w tym systemy OSS (operations support systems/operational support systems).

Czym jest OSS?

To informatyczny system wsparcia technicznego, który upraszcza i zwiększa efektywność zarządzania siecią telekomunikacyjną. Jest to zestaw narzędzi IT (sprzętowych i programowych), dzięki którym operatorzy mogą na bieżąco monitorować i nadzorować swe sieci telekomunikacyjne.

Jako zbiór zintegrowanych aplikacji OSS wspiera projektowanie, budowę i obsługę zarówno sieci jako całości, jak i poszczególnych usług korzystających z tej sieci.

System ten, w połączeniu z systemami wspierającymi biznes (systemy BSS), zapewnia optymalny przebieg działań operacyjnych w sieci mobilnej, co ma wpływ na dostarczanie usług, doświadczenia klientów, a ostatecznie na rentowność.

Jakie korzyści może osiągnąć operator z wdrożenia systemu OSS?

  • Uproszczenie procesów zarządzania siecią telekomunikacyjną i zwiększenie efektywności działania.
  • Eliminacja do minimum zagrożenia obniżenie jakości usług lub braku ich dostępności.
  • Wzrost jakości oferowanych usług – skraca się czas  potrzebny do uruchomienia klientowi wymaganych usług, a także zmniejsza ryzyko awarii sieci.
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych (OPEX) dzięki lepszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów i minimalizacji zaangażowania wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w obsługę sieci.
  • Zwiększenie satysfakcji abonentów, którzy są obsługiwani lepiej i szybciej, co przekłada się na minimalizację współczynnika odejść klientów (ang. churn).
  • Zmniejszenie praktycznie do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia błędu ludzkiego, dzięki automatyzacji i orkiestracji konfiguracji urządzeń w sieci.
  • Automatyzacja generowania dokumentacji sieciowej.
  • Wsparcie pracy zespołów NOC (Network Operations Center) SOC (Security Operations Center) i IT w zakresie utrzymania sieci, usług i systemów.

Co wyróżnia system OSS WASKO?

Przy tworzeniu swojego systemu WASKO wykorzystało wieloletnie doświadczenia we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, a także swoje kompetencje integracyjne. W efekcie powstał system klasy next generation OSS, w pełni dostosowany do potrzeb współczesnych operatorów – także tych, którzy oferują usługi 5G. Na szczególną uwagę zasługuje narzędzie wykorzystywane do automatyzacji i orkiestracji procesów i zadań.

Dlaczego orkiestracja jest taka ważna?

Operatorzy zarządzając swoimi sieciami posiłkują się na co dzień wieloma systemami i narzędziami IT. To zwiększa stopień skomplikowania systemów informatycznych i w efekcie tradycyjna obsługa administracyjna już często nie wystarcza. Złożoność środowisk IT w sieciach telekomunikacyjnych sprawia, że sięgają oni po narzędzia automatyzujące zarządzanie, a orkiestracja pozwala nadzorować proces automatyzacji. Można powiedzieć, że czuwa nad sprawną realizacją całego procesu automatyzacji.

Rolą orkiestracji przy zarządzaniu sieciami telekomunikacyjnymi jest monitorowanie systemów informatycznych i urządzeń w sieci, szybka reakcja w przypadku wystąpienia awarii oraz automatyczne przywrócenie określonego zasobu do działania.

NEDAPS wyróżnikiem

W OSS WASKO wykorzystane jest również system NEDAPS. Rozwiązanie to pozwala na elastyczne dostosowanie systemu do specyfiki usług świadczonych przez operatora. NEDAPS dba o logikę biznesową usług oraz spójność.

To jednak nie wszystko

Możliwości integracyjne w oferowanym systemie OSS WASKO zwiększa dzięki zastosowaniu szyny danych ESB (WSO2 Enterprise Integrator), co umożliwia ustandaryzowanie zasad i formatu wymiany danych. Szyna ESB koordynuje i usprawnia wzajemne komunikowanie się podsystemów, niezależnie od technologii, w której zostały wykonane.

Co także ważne, dzięki zastosowaniu w systemie OSS rozwiązania WSO2 Identity Server użytkownicy mogą korzystać z funkcji SSO (Single Sign-On) w całym środowisku. To praktycznie i wygodne rozwiązanie, które pozwala uprawnionemu użytkownikowi, po jednokrotnym uwierzytelnieniu, na dostęp do wielu aplikacji np. internetowych, które istnieją w tej samej domenie. Eliminuje to konieczności oddzielnego logowania się do każdej aplikacji czy zasobu.

System OSS WASKO dysponuje także własną, rozbudowaną bazą danych inwentorycznych. Pozwala to na przechowywanie informacji o każdym urządzeniu i systemie (jego architekturze, wyposażenie, lokalizacji) oraz usługach świadczonych dla poszczególnych klientów.

Warto też wspomnieć, że funkcja automatycznej konfiguracji usług i urządzeń w systemie OSS WASKO wykorzystuje zaawansowane mechanizmy pozwalające na automatyzację zadań w heterogenicznym środowisku składającym się z urządzeń i systemów różnych producentów.

Użytkownicy systemu OSS WASKO doceniają też, że przy wizualizacji stanu sieci na mapach wektorowych, na których można sprawdzić status wszystkich monitorowanych elementów oraz relacje między nimi, mogą do tego wykorzystywać popularne komponenty mapowe. Mowa tu np. o GoogleMaps, czy OpenStreetMap, które zazwyczaj dobrze znają z innych zastosowań. To niewątpliwie sprawia, że system jest dla nich bardziej przyjazny.

Bardzo użyteczną funkcja jest też fault management (FM) – wczesne wykrywanie i izolowanie pojawiających się w sieci problemów. Moduł FM zapewnia aktywny monitoring elementów sieciowych z możliwością rozszerzenia na wirtualną infrastrukturę chmurową oraz serwery aplikacyjne i bazy danych.

Podsumowanie

Wdrożenie OSS ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i efektywnego dostarczania usług klientom. OSS jest skuteczny zarówno w przypadku złożonych, jak i mniejszych sieci, ponieważ zapewnia administrację tysiącami urządzeń w różnych regionach, różnych producentów urządzeń, technologii, klientów, zadań i inicjatyw.

W dzisiejszym dynamicznym cyfrowym świecie, OSS odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że sieć może obsłużyć stale rosnącą ilość danych i ruchu – pomaga operatorom sieci szybko identyfikować i rozwiązywać wszelkie pojawiające się problemy, skracając przestoje i zapewniając klientom minimalne zakłócenia.

Wdrażając kolejną, nową generację rozwiązań OSS i BSS, organizacje telekomunikacyjne mogą przezwyciężyć swoje największe wyzwania branżowe, poprawić wydajność sieci, uprościć przepływy pracy i zwiększyć wzrost.

Masz pytania do nas odnośnie systemu OSS?

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy