Projekt REGOS

REGOS – prototyp modułu automatyzującego proces generowania wzorca na podstawie bazy wiedzy, umożliwiającego pozyskanie definiowalnych informacji z tekstowego strumienia danych do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest opracowanie modułu automatyzującego proces generowania wzorca, w którym potrzebne informacje z urządzeń i systemów sieciowych są wybierane przy pomocy wyrażeń regularnych, do zarządzania infrastrukturą sieciowo-usługową.

Zakładane efekty

Rezultat projektu będzie wykorzystany do automatyzacji wymiany informacji pomiędzy urządzeniami, systemami, kontrolerami SDN, wirtualizatorami, orkiestratorami sieci i innymi rozwiązaniami, które pojawią się w przyszłości. W wyniku zastosowania rezultatów projektu możliwe będzie doprowadzenie odpowiedzi różnych urządzeń sieciowych do jednolitej i generycznej struktury, przy pomocy której można będzie przedstawiać usługi na rozbudowanych modelach wizualizujących ich przebieg w sieci operatora. Takie ujednolicenie i uporządkowanie informacji niesie dla operatora dodatkowe korzyści w postaci możliwości wykorzystania jej do szybkiego wyszukiwania potencjalnego wypływu awarii konkretnego urządzenia na usługi oraz na ich jakość. W ślad za tym idzie również wzrost satysfakcji klientów korzystających z usług. Rezultaty projektu w postaci modułu REGOS będą mogły być również użyte w innych obszarach i gałęziach gospodarki. W szczególności wszędzie tam, gdzie jest potrzeba utrzymywania informacji o dynamicznej infrastrukturze zbudowanej na bazie urządzeń łączących się ze sobą w sieć i gdzie wymagana jest jej paszportyzacja oraz konfiguracja. Dotyczyć to będzie zarówno nowoczesnych sieci 5G, ale również rozbudowanych struktur miejskich sieci światłowodowych przy pomocy których świadczone są usługi na rzecz mieszkańców danej aglomeracji.

Beneficjent

WASKO S.A.

Całkowita wartość projektu: 3 882 102,46 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 001 489,99 PLN

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji

2019-03-01 – 2021-02-26