Projekt badawczy

Akronim MONITEL

Pełna nazwa projektu: Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji koszów ich leczenia.

Okres realizacji:

09.2014-02.2017

Projekt jest realizowany w konsorcjum

 • Śląskie Centrum Chorób Serca
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • ITAM
 • ENTE sp. z o.o.
 • WASKO SA
 • NOVUM
 • Kardio-Med

Cele projektu

Celem projektu było zbadanie czy zdalne monitorowanie chorych z niewydolnością serca o różnym stopniu zaawansowania:

 • jest bezpieczne?
 • jest skuteczne:
 • spowoduje ograniczenie
 • liczby hospitalizacji?
 • poprawi komfort życia chorych?
 • obniży koszty leczenia?
 • czy i jak wpłynie na proces leczenia pacjenta (rokowanie)?

W wyniku prac projektowych i współpracy uczestników projektu powstała unikalna platforma, która pozwala na objęcie zdalnym monitorowaniem chorych z niewydolnością serca, leczonych poprzez zastosowanie urządzeń wszczepialnych.

Cechą wyróżniającą systemu jest zunifikowanie informacji telemetrycznych, zapewnienie jednolitej obsługi i szybkiego podglądu danych pozyskiwanych z urządzeń wszczepialnych wszystkich czterech producentów wykorzystywanych przez Śląskie Centrum Chorób Serca.

Procedura „home monitoringu” – zdalnego nadzoru pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi – znajduje się na ścieżce oceny przez AOTM (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) możliwości umieszczenia jej w koszyku świadczeń gwarantowanych, refinansowanych przez NFZ.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy