Projekt badawczy

Akronim BIOSTRATEG

Tytuł projektu: “Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”

Okres realizacji:

01.04.2015 – 31.03.2018

Projekt jest realizowany w konsorcjum

 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Grodźcu Śląskim
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach
 • Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Krakowie
 • WASKO S.A z siedzibą w Gliwicach

 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznastwa Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu

 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu
Integracja systemów informatycznych

Główne założenia projektu

 • Projekt budynku inwentarskiego, który będzie łatwy do wdrożenia, energooszczędny oparty na OZE.
 • Baza wiedzy, algorytmy oraz program komputerowy który będzie łączył wiedzę na temat substratów, zagospodarowania masy pofermentacyjnej oraz umożliwiał kompleksowe zarządzanie i optymalizację procesów zachodzących w gospodarstwie rolnym a w szczególności procesów energetycznych
 • Stworzenie 4 technologii z zakresu energetyki biogazowej maksymalizujących użyteczność ekologiczną, energetyczną oraz ekonomiczną instalacji.
 • Opracowanie metod i urządzenia do doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu
 • Plan wdrożenia wyniku prac badawczych do realnej gospodarki i upowszechnianie go.

Cele projektu

Projekt ma na celu podejście kompleksowe do problemu efektywności energetycznej w sektorze rolnym. Począwszy od kwestii związanych z efektywnością energetyczną budynków inwentarskich, gospodarowaniem odpadami z produkcji rolnej, wykorzystaniem pozostałości pofermentacyjnych, które są odpadami z eksploatacji biogazowni. W wyniku badań mają zostać przygotowane materiały do utworzenia bazy wiedzy i edukacyjnych programów komputerowych do promowania i popularyzacji idei wykorzystania OZE na obszarach wiejskich.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy