Współpraca z SGGW

rozbudowa infrastruktury oraz dostawa sprzętu

Nawiązaliśmy współpracę z SGGW – w styczniu 2023 r. WASKO zawarło umowę z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W jej ramach wykonywać będziemy dwa zadania: rozbudowę infrastruktury i usług ogólnouczelnianej sieci komputerowej oraz dostawę i wdrożenie routera dostępowego do Internetu.

W jej ramach przeprowadzimy analizę techniczną i audyt rozwiązań sieciowych wraz z świadczeniem usług wsparcia w zakresie usług sieciowych i rozbudujemy bezprzewodową sieć klienta o nowe punkty dostępowe, poprzez dostawę urządzeń, niezbędnych licencji i oprogramowania po ich instalację.

Cieszymy się z okazanego zaufania i wyboru naszej oferty.

Powiązane wiadomości