WASKO w tunelu S1! Nasza spółka jako lider konsorcjum tworzonego z firmą Voltar System sp. z o.o. zawarła umowę w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko-Biała – Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki) ” realizowanej na rzecz Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie.
Umowa obejmuje wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Do naszych zadań należy:

  • dostawa i instalacja wyposażenia elektrycznego i teletechnicznego budynków Centrum Zarzadzania Tunelem,
  • pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
  • instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
  • wykonanie sterowni urządzeniami w tunelu,
  • wykonanie systemu przepływu danych,
  • dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego,
  • dostawa i instalacja wyposażenia nisz sygnalizacyjnych.

Wartość umowy wynosi 72 370 000,00 zł netto.

Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 31 lipca 2023 r.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy