Wasko S.A. zakończyło projekt dostawy i uruchomienia systemu interkomowego IP na terenie huty szkła w Częstochowie. Głównym celem systemu jest zapewnienie niezawodnej komunikacji pracującej w trybie głośnomówiącym w obszarze produkcyjnym zakładu w oparciu o system Vingtor-Stentofon oraz Bosch. Przemysłowe stacje interkomowe zostały zainstalowane w kluczowych punktach produkcyjnych oraz w sterowniach. System interkomowy pełni również funkcję systemu nagłośnieniowego. Zintegrowano istniejący na starej części zakładu system nagłośnienia oraz zainstalowano głośniki tubowe IP w nowej części zakładu na halach magazynowych i terenie otwartym zakładu oraz głośniki tubowe analogowe (100V) wzdłuż linii produkcyjnej. Zapewniono możliwość nadawania komunikatów informacyjnych i alarmowych nadawanych „na żywo” jak i aktywowanych automatycznie komunikatów przechowywanych w pamięci serwera interkomowego do wybranych stref lub na obszar całego zakładu.

System interkomowy odpowiada również za komunikację na wejściach oraz na bramach wjazdowych na teren zakładu.
System komunikacji interkomowej został zintegrowany z wdrożonym na zakładzie systemem komunikacyjnym Microsoft Teams, zapewniając możliwość nawiązywania i odbierania połączeń ze stacji interkomowych jak również możliwość nadawania komunikatów nagłośnieniowych do wybranych stref.

Wybrane funkcje wdrożonego systemu to:

  • połączenia indywidualne pomiędzy stacjami interkomowymi oraz abonentami telefonicznymi
  • nadawanie komunikatów nagłośnieniowych ze stacji interkomowych na strefy nagłośnieniowe w zakładzie
  • automatyczne odtwarzanie komunikatów alarmowych o awariach, występujących zagrożeniach, czy ewakuacji zakładu
  • obsługa połączeń z bram wejściowych i wjazdowych oraz otwieranie przejść wraz z sygnalizacją stanu otwarcia bram.
  • integracja z Microsoft Teams, systemem p-poż”

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy