WASKO S.A. zawarło z Gminą Kielce umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”.

WASKO S.A. świadczy w województwie świętokrzyskim usługi serwisu i konsultacji nieprzerwanie od 2013 roku, kiedy to uruchomiliśmy w województwie świętokrzyskim pierwszą w Polsce metropolitalną sieć publiczną klasy operatorskiej. Siedem węzłów szkieletowych połączonych dedykowaną kanalizacją światłowodową tworzy wokół miasta ring o długości 80 kilometrów. Do szkieletu działającego z prędkością 100 Gigabitów na sekundę podłączonych jest 40 węzłów dystrybucyjnych, wykorzystujących wiele połączeń 10-Gigabitowych oraz 105 węzłów dystrybucyjno-dostępowych z łączami 1-Gigabitowymi. Fundamentem kieleckiej sieci są routery Juniper Networks MX 480 oraz ACX 2100 i ACX 1100. Sieć zapewnia ponad 150 instytucjom samorządowym i państwowym działającym na terenie Kielc łączność głosową i wideo, oraz ultraszybki dostęp do Internetu.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy