Rozbudowa przestrzeni dyskowej

WASKO S.A(Emitent) podpisało umowę konsorcjum z Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek konsorcjum) na rozbudowę wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego z Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym:

1. zamówienie podstawowe (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,00 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto

2.prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 302 948,90 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 75% przychodu brutto z tytułu zamówień opcjonalnych.

Termin realizacji prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

https://www.wasko.pl/raporty-biezace/informacja-o-podpisaniu-umowy-kontrahentem-15/https://www.wasko.pl/raporty-biezace/informacja-o-podpisaniu-umowy-kontrahentem-15/

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy