Podpisanie umowy z GDDKiA

Miło nam poinformować, że 01.09.2020 została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum oraz TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j. – Uczestnik Konsorcjum, a Skarbem Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, na realizację zamówienia publicznego pn. „ Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa”.

Wartość przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,20 zł brutto z czego na Emitenta przypada około 24% wartości przedmiotu umowy.

Zakres prac realizowany przez Emitenta w ramach umowy obejmuje:

  • •wykonanie części pasywnej serwerowni – podłoga techniczna, zasilanie, klimatyzacja precyzyjna
  • wykonanie części aktywnej serwerowni – dostawa i konfiguracja serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych wraz oprogramowaniem;
  • dostawa i konfiguracja ściany wizyjnej oraz sprzętu komputerowego;
  • dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych w terenowych szafach teletechnicznych.

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 840 dni od dnia podpisania umowy.

Więcej informacji tutaj.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy