Nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddziału w Gliwicach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie:

  1. serwerów obliczeniowych,
  2. oprogramowania zarządzającego procesem wstępnej analizy
    i przetwarzania danych,
  3. oprogramowania do synchronizacji i udostępniania wyników przetworzonych danych,
  4. rozbudowy macierzy do przechowywania danych plikowych,
  5. serwerów do przechowywania zasobów plikowych
  6. macierzy do przechowywania danych obiektowych,
  7. rozbudowa sieci SAN.


Zamówienie obejmuje wykonanie prac z zakresu dostawy, instalacji, konfiguracji i integracji zakupionej aparatury w zespoloną platformę realizującą cele projektu ECBiG
 – Europejskie Centrum Bioinformatyki
i Genomiki – MOSAIC” wraz z gwarancją i opieką techniczną.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszej oferty.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy