HCP

WASKO S.A. zawarło umowę z Węglokoks Kraj Sp. z o.o., której przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz 3 letni serwis obiektowego magazynu danych zbudowanego w oparciu o rozwiązanie Hitachi Content Platform (HCP).

Rozwiązanie Hitachi Content Platform (HCP) jest często wykorzystywane jako podstawa do budowy centralnego obiektowego magazynu danych przez różne przedsiębiorstwa i organizacje. Używane jest ono wówczas w wielu różnych scenariuszach i dla wielu różnych aplikacji jednocześnie.
Hitachi Content Platform, jest magazynem danych zbudowanym w oparciu o zasoby dyskowe, w obrębie którego przechowywane mogą być obiekty o stałej i niezmiennej treści.

Zapewnienie niezmienności i spójności obiektów możliwe jest dzięki stosowaniu:

  • technologii WORM (Write Once Read Many),
  • polityk bezpieczeństwa,
  • definiowanej retencji danych,
  • metadanych opisujących obiekty

WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy