W jednym z naszych poprzednich wpisów pisaliśmy o systemach zarządzania tożsamością IDM. W tym artykule również poruszymy powiązany temat – przedstawimy i omówimy najlepsze praktyki w zarządzaniu uprawnieniami pracowników. Jeżeli nie miałeś okazji przeczytać poprzedniego bloga to serdecznie na niego zapraszamy – System zarządzania tożsamością: Klucz do bezpieczeństwa i efektywności w organizacji.

Dobre praktyki – konieczność czy opcja?

Zaczynając od początku wyjaśnijmy sobie czym są „dobre praktyki”?

Dobre praktyki to te, które generują konkretne i korzystne efekty, jednocześnie posiadając potencjał innowacyjny. Są trwałe, powtarzalne i zdolne do zastosowania w analogicznych warunkach, zarówno w innym miejscu, jak i przez inne podmioty.

Czy zastosowanie dobrych praktyk jest obowiązkowe? Odpowiedź brzmi – nie, jednak mogą nieść za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z wdrożenia dobrych praktyk w zarządzaniu uprawnieniami pracowników

Po pierwsze, umożliwiają osiągnięcie lepszych rezultatów poprzez wykorzystanie sprawdzonych i skutecznych metod działania. Dobre praktyki wspierają także innowacyjność, pozwalając firmie dostosować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Dodatkowo, implementacja dobrych praktyk przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej, co może prowadzić do oszczędności czasu i zasobów. Działania te wpływają również na korzyść reputacji firmy. Stosowanie sprawdzonych i etycznych metod może zyskać uznanie wśród klientów, partnerów biznesowych oraz społeczności.

Wprowadzanie dobrych praktyk sprzyja także budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej, zwiększa zaangażowanie pracowników i może przyczynić się do poprawy relacji w zespole. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z dobrych praktyk stanowi kluczowy element skutecznego zarządzania firmą i dążenia do długoterminowego sukcesu.

Najlepsze praktyki w zarządzaniu uprawnieniami pracowników 

Hierarchia Uprawnień i segregacja obowiązków
Najważniejszą praktyką jest ustalenie hierarchii uprawnień oraz zasady segregacji obowiązków. Hierarchia uprawnień odnosi się do stopniowania dostępu do różnych zasobów lub funkcji w organizacji. Oznacza to, że pracownicy o różnych poziomach odpowiedzialności i kompetencji mają przypisane zróżnicowane uprawnienia. Natomiast segregacja obowiązków dotyczy podziału zadań i odpowiedzialności między różnych pracowników w taki sposób, aby żadna jednostka nie miała pełnego kontroli nad całym procesem.  minimalizując przy tym konflikty interesów i ryzyko nadużyć. 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
Wprowadzenie hierarchii uprawnień i segregacji obowiązków to jedynie początek skutecznej polityki bezpieczeństwa. Istotne jest również kształtowanie kultury organizacyjnej, w której pracownicy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa danych. Edukacja pracowników o konsekwencjach i nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz przypomnienie im o odpowiedzialności za poufność informacji są kluczowe. 

Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego
W miarę rozwoju technologii i pojawiania się coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń, szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego staje się niezbędne. Pracownicy powinni być świadomi różnych rodzajów ataków, potencjalnych zagrożeń oraz praktyk, które pomagają zminimalizować ryzyko. Wprowadzenie regularnych szkoleń i testów sprawdzających wiedzę pracowników może znacznie poprawić ogólną świadomość i odporność organizacji na cyberzagrożenia. 

Przyjęcie zasady najmniejszych uprawnień
Zasada najmniejszych uprawnień (ang. Principle of Least Privilege) stanowi istotny filar w zarządzaniu dostępem. Oznacza to, że każdy użytkownik lub proces powinien mieć jedynie te uprawnienia, które są niezbędne do wykonania swoich obowiązków, eliminując tym samym potencjalne punkty ataku. Wprowadzenie tej zasady może znacznie ograniczyć ryzyko nadużyć oraz minimalizować ewentualne szkody wynikające z utraty poufnych danych. 

Procesy audytu i monitorowania dostępu
Regularne audyty i monitorowanie dostępu pozwalają na wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia. Śledzenie, kto ma dostęp do jakich zasobów oraz jakie czynności wykonuje, jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa. 

Reaktywne działania w razie incydentu
Nawet przy najbardziej zaawansowanych zabezpieczeniach, istnieje ryzyko wystąpienia incydentu. Dlatego kluczowe jest posiadanie planu reakcji na incydenty, który obejmuje szybkie wykrywanie, reakcję i przywrócenie prawidłowego działania systemu. Podjęcie szybkich i skutecznych działań w razie incydentu pozwala ograniczyć straty i zminimalizować wpływ zagrożenia na organizację. Zasada Zero Trust (Zero Trust Model) to podejście do bezpieczeństwa informatycznego, które zakłada, że nie należy ufać żadnemu użytkownikowi, urządzeniu czy aplikacji w sieci. W tradycyjnych modelach bezpieczeństwa, raz uwierzytelnione i zaufane urządzenia czy użytkownicy mają dostęp do większości zasobów w sieci. W przypadku Zero Trust, zaufanie jest przyznawane tylko wtedy, gdy zostanie to jednoznacznie zweryfikowane, a każde żądanie dostępu jest dokładnie analizowane. Model zero trust koncentruje się na ciągłej autentykacji użytkowników – aktywność jest monitorowana, a poziomy ryzyka są oceniane podczas każdej sesji. Zasada zero trust pozwala urządzeniom rozpoznawać nieprawidłowe zachowania wskazujące na naruszenie lub złamanie prawa.

Powszechna implementacja autentykacji dwuskładnikowej
Autentykacja jest kluczowym elementem bezpiecznego zarządzania tożsamością. Ogólna zasada mówi, aby nigdy nie polegać jedynie na hasłach w kontekście zabezpieczania danych. Autentykacja wieloskładnikowa polega na żądaniu jednego lub kilku dodatkowych dowodów tożsamości przed udzieleniem dostępu. Te dowody mogą obejmować biometrię, kody wysyłane za pośrednictwem SMS-ów lub e-maili, a nawet autentykację poprzez konta w mediach społecznościowych. Zewnętrzni dostawcy autentykacji wielo- lub dwuskładnikowej mogą być łatwo zintegrowani z systemami zarządzania dostępem, dodając dodatkową warstwę ochrony.

Wykorzystanie automatyzacji
Automatyzacja funkcji, takich jak wprowadzanie pracownika lub klienta, może widocznie zredukować koszty i nakłady pracy związane z zarządzaniem tożsamością. To samo dotyczy procesu wycofywania dostępu, gdzie automatyzacja może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z nieużywanymi kontami.

Automatyzuj, by mieć pod kontrolą

Wdrażanie i przestrzeganie dobrych praktyk stanowi solidne fundamenty dla skutecznego zarządzania uprawnieniami pracowników oraz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w organizacji. Z kolei automatyzacja pozwala cały ten proces usprawnić. Dlatego jeżeli zależy Ci na zarządzaniu dostępem w sposób najbardziej optymalny, warto rozważyć wdrożenie naszego systemu NEDAPS IDM, który spaja te dwie możliwości w jedno tworząc niezawodny system klasy IDM.

Więcej o rozwiązaniu:

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy